Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

AMINOSOL

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

AMINOSOL 10% -- HEMOMONT D.O.O. - Crna Gora
izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin, tirozin, taurin, triptofan - B05BA01
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI
B05BA rastvori za parenteralnu ishranu
SZ 0174035 rastvor za infuziju; 5g/L+7.4g/L+6.2g/L+6.6g/L+4.3g/L+4.4g/L+5.1g/L+14g/L+
+12g/L+11g/L+3g/L+11.2g/L+6.5g/L+0.4g/L+1g/L+2g/L;
boca, 1x500mL


Doziranje: korekcija nutritivnog deficita (teške ili dugotrajne bolesti GIT sistema,
hemioterapija i radioterapija, politraume, hronična i akutna stanja insuficijencije bubrega i/ili
jetre): individualno.

Paralelni lekovi: Aminosol 15%, Aminoven 10%, Aminoven 15%, Aminoven 5%

 

AMINOSOL 10% E -- HEMOMONT D.O.O. - Crna Gora
alanin, prolin, glicin, arginin, natrijum-glicerofosfat, jabučna kiselina, leucin, lizin, valin, fenilalanin, izoleucin, treonin, metionin, histidin, triptofan, kalijum-hidroksid, magnezijumhlorid, kalcijum-hlorid - B05BA10
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI
B05BA rastvori za parenteralnu ishranu
SZ 0174037 rastvor za infuziju; 15g/L+15g/L+14g/L+12g/L+9.18g/L+9.28g/L+7.4/L+6.6g/L+
+6.2g/L+5.1g/L+5g/L+4.4g/L+4.3g/L+3g/L+2g/L+1.683g/L+1.017g/L+0.735g/L;
boca staklena, 1x500mL

Doziranje: korekcija nutritivnog deficita (teške ili dugotrajne bolesti GIT sistema, hemioterapija i radioterapija, politraume, hronična i akutna stanja insuficijencije bubrega i/ili
jetre): individualno.


AMINOSOL 15% -- HEMOMONT D.O.O. - Crna Gora
izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin, tirozin, taurin, triptofan - B05BA01
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI
B05BA rastvori za parenteralnu ishranu
SZ 0174036 rastvor za infuziju; 5.2g/L+8.9g/L+5.5g/L+11.1g/L+3.8g/L+8.6g/L+5.5g/L+ +25g/L+20g/L+18.5g/L+7.3g/L+17g/L+9.6g/L+0.4g/L+2g/L+1.6g/L;
boca staklena, 1x500mL 

Doziranje: korekcija nutritivnog deficita (teške ili dugotrajne bolesti GIT sistema,
hemioterapija i radioterapija, politraume, hronična i akutna stanja insuficijencije bubrega i
jetre): individualno.

Paralelni lekovi: Aminosol 10%, Aminoven 10%, Aminoven 15%, Aminoven 5%