Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

Nefrotski sindrom

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.
Nefrotski sindrom 

Nephrotic-syndromeDefinicija:

1.         obilna proteinurija (preko 3,5 g/24 h)
2.         hipoproteinemija (alb. ispod 25 g/1)
3.         hiperiipidemija (kompenzatorna)
4.         edemi

Filter je normalno propustljiv za ćestice do 40.000 D. Postoje mikroskopske lezije glomerulskog filtera. Prolaze proteini koji imaju važno biološko dejstvo: nosači vitamina D, nosači tiroksina, albumini, imunoglobulini, komplementi, proteini inhibitori koagulacije (AT II i III) - sklonost trombozama.

Etiologija:

         A) Primami nefrotski sindrom:

1.       NS sa min. promenama
2.       membranoproliferativni GN
3.       fokalna i segmcntalna glomeruloskleroza
4.       proliferativni GN
5.       čista dif. mezangijska proliferacija
6.       fokalna i globalna glomeruloskleroza
7.       membranozna glomerulopatija

          B) Sekundarni nefrotski sindrom:

1.         hereditarne bolesti (dijabetes mellitus, amiloidoza)
2.         sistemske bolesti (SLE, RA)
3.         maligne bolesti (Tu pluća, gastrointestinalni trakt, prost.)
4.         infekcije (TBC, hepatitis Đ, malarija)
5.         alergeni
6.         hcm. jedinjenja i lekovi (kaptopril)
7.         poremećaj cirkulacije i tromboza bubrežnih vena, srčana insuficijencija
8.         ostalo (EPH gestoze, piazmocitom)
Klinička slika:

Anasarka, hipertenzija samo kod nekib tipova, karaktcristićna jc hipotenzija, mikrohematurija, sklonost infekcijama.

Lećenje:

Otklanjanje uzroka nefrotskog sy., imunosupresivni lekovi (steroidi, citostatici, ciklosporin), dijeta (zadovoljavajući unos proteina, ograničenje soli), diuretici (fiirosemid+aldacton)