Cryosave

 kardiomedika-banner

Megaloblastna anemija usled nedostatka folne kiseline

Reklama

Megaloblastna anemija usled nedostatka folne kiseline može nastati zbog neadekvatnog unosa (alkoholizam, narkomanija, dijeta), povećane potrošnje (trudnoća, hronična hemolizna anemija, u fazi ubrzanog rasta kod dece, hemodijaliza), malapsorpcije (tropski i netropski spra, bolest tankog creva) i dejstvapojedinih lekova (metotreksat). Klinička slika je slična kao u pemicioznoj anemiji.

Laboratorijski nalaz. Promene u krvnoj slici i kostnoj srži slične su promenama u pernicioznoj anemiji. Koncentracija folata u serumu je snižena, avitaminaB12normalna.

Lečenje. Lečenje se postiže nadoknadom folne kiseline 1-5 mg dnevno. Hematološki odgovor je sličan kao kod primene vitamina B12 u toku lečenja pemiciozne anemije. Retikulocitoza nastaje od 4. dana a anemija se koriguje za 1-2 meseca. Dužina lečenja zavisi od uzroka koji je doveo do anemije. U drugom i trećem trimestru tmdnoće u lečenju sideropenijske anemije pored preparata gvožđa treba dati i folnu kiselinu.

PrintEmail