Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

Megaloblastna anemija usled nedostatka folne kiseline

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

Megaloblastna anemija usled nedostatka folne kiseline može nastati zbog neadekvatnog unosa (alkoholizam, narkomanija, dijeta), povećane potrošnje (trudnoća, hronična hemolizna anemija, u fazi ubrzanog rasta kod dece, hemodijaliza), malapsorpcije (tropski i netropski spra, bolest tankog creva) i dejstvapojedinih lekova (metotreksat). Klinička slika je slična kao u pemicioznoj anemiji.

Laboratorijski nalaz. Promene u krvnoj slici i kostnoj srži slične su promenama u pernicioznoj anemiji. Koncentracija folata u serumu je snižena, avitaminaB12normalna.

Lečenje. Lečenje se postiže nadoknadom folne kiseline 1-5 mg dnevno. Hematološki odgovor je sličan kao kod primene vitamina B12 u toku lečenja pemiciozne anemije. Retikulocitoza nastaje od 4. dana a anemija se koriguje za 1-2 meseca. Dužina lečenja zavisi od uzroka koji je doveo do anemije. U drugom i trećem trimestru tmdnoće u lečenju sideropenijske anemije pored preparata gvožđa treba dati i folnu kiselinu.