Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

Klinički centri

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA

VMA CENTRALA 00-24
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755
+381 11 2661 122

KLINIKA ZA REUMATOLOGIJU I KLINIČKU IMUNOLOGIJU
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755

KLINIKA ZA KARDIOLOGIJU
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755

KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755

KLINIKA ZA HEMATOLOGIJU
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755

KLINIKA ZA NEFROLOGIJU
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755

KLINIKA ZA GASTROENTEROLOGIJU
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755

KLINIKA ZA INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755

KLINIKA ZA ENDOKRINOLOGIJU
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755

KLINIKA ZA KOŽNE I POLNE BOLESTI
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755

KLINIKA ZA URGENTNU MEDICINU
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755

KLINIKA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755
CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2661 122

KLINIKA ZA ANESTEZIOLOGIJU I INTEZIVNU TERAPIJU
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755

KLINIKA ZA KARDIJALNU I GRUDNU HIRURGIJU
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755

KLINIKA ZA MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755

KLINIKA ZA NEUROHIRURGIJU
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755
KLINIKA ZA OPŠTU I VASKULARNU HIRURGIJU
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755

KLINIKA ZA OČNE BOLESTI
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755

KLINIKA ZA PLASTIČNU HIRURGIJU I OPEKOTINE
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755

KLINIKA ZA UROLOGIJU
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755

KLINIKA ZA UHO, GRLO I NOS
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755

KLINIKA ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755

INSTITUT ZA MEDICINSKU BIOHEMIJU
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755

INSTITUT ZA NUKLEARNU MEDICINU
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755

INSTITUT ZA TRANSPLATACIJU I INPLANTACIJU
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755

INSTITUT ZA RADIOLOGIJU
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755

INSTITUT ZA TRANSFUZIOLOGIJU
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755

INSTITUT ZA PATOLOGIJU
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755

INSTITUT ZA SUDSKU MEDICINU
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755

CENTAR ZA HITNU POMOĆ
Crnotravska 17
11040 BEOGRAD
+381 11 2662 755