Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

Hipotiroza-Hypothyrosis

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

hipotirozitizam

Nastaje kao posledica nedovoljnosti tiroidnih hormona za potrebe organizma.

Etiologija i patogeneza:

Klinički i etiološki razlikujemoo dve forme bolesti:

                                         A) Primama hipotireoza - je posledica primarnih lezija u nivou štitaste žlezde do stepena koji                                              ne omogućava dovoljnu proizvodnju jodtiroidnih hormona. To znači da žlezda mora biti                                                    razorena najmanje 80% njenog tkiva.

                                           1) bez strume: idiopatski oblik (iako se veruje da je tu reč o autoagresivnom procesu); post                                                tiroiditisni; post-operativni; posle zračenja (J131 ili Rendgen)

                                           2) oblici sa stnunom: urođeni enzimski defekt sinteze jodnih hormona (struma je prisutna                                                   već na rođenju); Hashimoto tiroiditis u svom toku dovodi do hipotireoze; blokatori sinteze                                               jod-tiroidnih hormona.

                                        B) Sekundarna hipotireoza: nastaje zbog toga §to se razlozi hipotiroze primamo nalaze izvan                                               štitaste žlezde:

                                             -   odsustvo stimulacije od strane CNS-a (TRH, TSH);

                                             -   poremećaj u transportu joda;

                                             -   nesposobnost tkiva da koristi jodne hormone.

U principu se može reći da je ovaj oblik hipotireoze daleko blaži, jer tiroidna žlezda poseduje manji stepen autonomije kojom produkuje neku količinu hormona (nezavisno od centralne stimulacije).

Klinička slika:

Malaksalost (99%); zimogrožljivost (90%); tromost (fizička i psihička); zaboravnost (66%); opstipacija; svrab kože - su vrlo česti simptomi bolesti. Od znakova su prisutni: suva koža (97%); bradikardija (95%); usporenje govora (91%); promenjena dubina glasa; opadanje kose; mešani opšti edemi (posebno oko očnih kapaka, nogu, ali i drugim tkivima); bolovi mišića; jezik je zadebljao (82%); amimično lice i dr. Deca zaostaju u rastenju i polnom razvoju.

Dijagnoza:

Klasična klinička slika je dovoljna za postavljanje dijagnoze. U lakših slučajeva, treba razlikovati primarnu od sekundarne hipotireoze. Sekundarna ima normalan ili nizak TSH u cirkulaciji, naprotiv ima visok TSH. TRH u primamoj izaziva snažan skok TSH, u sekundarnoj nema odgovora ili je on vrlo slab. Naravno, tiroidni hormoni su niski, a holesterol visok u primarnoj hipotireozi.

Terapija: je supstituciona (doživotna); Vobenol tablete.

Komplikacije:

Miksedemska koma: Retka pojava, koja se javlja zbog odsustva terapije i dodatnih činilaca: izlaganje hladnoći, jača trauma, infekcije. Osoba je bez svesti, subnormalne temperature tela (ispod 34°C), ekstremne bradikardije (čak i ispod 20 u minuti); na EKG-u: niska voltaža, enormna bradikardija, produženje P-Q intervala, često sa AV blokom.

Osoba je u veoma teškom stanju (u oko 50% životno ugrožena) zbog čega je neophodna urgentna terapija: Temperatura sobe ne sme da bude veća od 22°C, zbog bojazni od kardio-vaskularnog kolapsa; korigovanje hidroelektrolitskog deficita; primeniti terapiju kardio-vaskulnu; dati antibiotike; hidrokortizon i.v. 100 mg, zatim i.m. svakih 4 sata, koja se progresivno smanjuje u odnosu na stanje bolesnika; tiroidni hormoni su neophodni (T3 je bržeg ali kratkog delovanja), LT4 se primenjuje u dozi od 50 do 100 ng/dan i.m. Zavisno od kardijalnog stanja, ova doza se može povećati na 200 ng/dan.