Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

Proliv (Diarea)

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.


abdomenPovećanje vode u stolici, povećanje kolićine stolice (preko 200 g dnev- no). Normalno se apsorbuje 90% od prispele kolićine tećnosti (1-2 1) u debelo crevo.

I Proliv se ispoljava: ućestale i vodenaste stolice, subjektivno - pojedi- naćne neformirane stolice i/ili ČeŠće pražnjenje.

Mehanizmi nastajanja:

1. Osmotski - malapsorpcija osmotski aktivnih supstanci (ugljeni hidrati, gorka so, itd.). Ako je iscrpljen apsorptivni kapacitet (do 61 u K debelom crevu), nastaje proliv.

2. Sekretoni - hiperstimulacija sekrecija ćelija creva preko ciklićnih nukleotida usled dejstva toksina bakterija (V. cholerae, E. coli - putnički proliv) i hormonalno (peptidi - VIP). ObiČno vrlo obilni, gladovanje ih ne smanjuje. U debelom crevu sekreciju izazivaju deterdženti - žučne i masne kiseline, laksativi.

3. Mešoviti - npr. celijačna bolest (povećana sekrecija vode i elektrolita, nedostatak disaharidaza - nesvareni ugljeni hidrati).

Etiološka podela:

Gastroenteritis, iritabilni kolon, lekovi, alkohol, ca kolona i rektuma, Crohno-va bolest, ulcerozni kolitis, pseudomembra- nozni kolitisi; ređi uzroci - hron. pankreatitis, tireotoksikoza, resekcija želuca, alergija na hranu, bkt, kolonizacija creva, hipolaktazija ... Produženi proliv posle akutnog gastroenterita, produžene infekcije (G. Lamblii), postdizenteričm sy., iritabilni kolon, neprepoznata oboljenja.

Osmotski - hipolaktazija, lekovi (laktuloza, soli Mg), malapsorpcija;

Sekretorni - toksini (E. coli, V. cholerae, Staphyloccocus aureus, C. perfrigcns), peptidi (VIP), deterdženti (žučne i masne kis., stimulativni Kjksativi).

Motilitet - iritabilni kolon, lekovi (Sena, bisakodil), hipertireoza, karfmoid.

Kombinovani - Kron, ulcerozni kolitis, celijačna bol.

Dijagnoza:

1.         Anamneza - debelo crevo (krv, male i učestale stolice); obilna stolica - malapsorpcija; naizmenični proliv i zatvor - iritabilni kolon ili karcinom kolona; proliv posle svakog obroka - žučne soli; gubitak težine i noćni proliv - organski uzrok; gubitak težine uz dobar apetit - malapsorpcija, hipertireoza; nevoljna defekacija noću - dijabetična neuropatija

2.         Fizikaini pregled - znaci dehidratacije i hipokalijemije. Rektal- ni tuie i inspekcija analnog pregleda. Telesna težina, pregled abdomena. OŽiljci, promene na koži-ulcer. kolitis, tiroidea

3.         Stolica - makroskopski izgled, jaja helminata, protozoe  (Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia), virusi (Rotex test - izuzetno, deca)

4.         Lab. - krvna slika, leu, SE, elektroliti (Kalijum), Hb, Ht

5.         Irigografija - težak proliv, krvava stolica, stariji od 40 god., sumnja na ca, ulcerozni kolitis

6.         Rektosigmoidoskopija.

Terapija:

U zavisnosti od uzroka - malapsorpcija, infekcije, nedostatak žučnih soli, organska oboljenja, parazitoze, funkcioni poremećaji, dijabetes - ukloniti uzrok.

Opšti principi: Korigovati deficite (voda i minerali K, CI), smanjiti ubrzanu peristaltiku (Loperamid), 2-3 dana pokušati sa Bactrimom. An- tibiotici - Nofloksacin, Ciprofloksacin 2x1 (3 dana). Nadoknada žučnih soli - holestiramin, koletipol.

Prolivi izazvani hormonima: Karcinoidni sy. — 5 hidroksitriptamin izaziva proliv, često izražen.

Tireotoksikoza - gubitak telesne težine uz dijareju.

Dijabetes ponekad izaziva uporan proliv.

Adrenalna insuficijencija - često dijareja. Medularni karcinom tiroidee i feohromocitom takode.