Izaberite lekara i postavite pitanje

Cryosave

HEMOMYCIN

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.
{idkey=7353b0[url=http%3A%2F%2Fwww.lekarinfo.com%2Fh%2Fhemomycin][title=HEMOMYCIN][desc=HEMOMYCIN+--+HEMOFARM+AD+-+Srbijaazitromicin+-+J01FA10ANTIBAKTERIJSKI+LEKOVI+ZA+SISTEMSKU+PRIMENUJ01FA+makrolidiR+1325480+kapsula%2C+tvrda%3B+250mg%3B+blister%2C+1x6kaps.+2+godine%2C+na+temperaturi+do+25%C2%B0C%2C+u+originalnom+pakovanju+Z+0325484+pra%C5%A1ak+za+rastvor+za+infuziju%3B+500mg%3Bbo%C4%8Dica%2C+1x500mg+2+godine%2C+bez+posebnih+naznaka+R+3325481+pra%C5%A1ak+za+oralnu+suspenziju%3B+200mg%2F5mL%3Bbo%C4%8Dica%2C+1x20mL+2+godine%2C+na+temperaturi+do+30%C2%B0C%2C+u+originalnom+pakovanjuR+1325482+film+tableta%3B+500mg%3B+blister%2C+1x3tabl.+2+godine%2C+na+temperaturi+do+30%C2%B0+C%2C+u+orginalnom+pakovanju+radi+za%C5%A1tite+od+svetlosti+i+vlage+R+3325483+pra%C5%A1ak+za+oralnu+suspenziju%3B+100mg%2F5mL%3Bbo%C4%8Dica+staklena%2C+1x20mL+2+godine%2C+na+temperaturi+do+30%C2%B0+C%2C+u+orginalnom+pakovanju+radi+za%C5%A1tite+od+svetlosti+i+vlage+Doziranje%3A+infekcije+respiratornog+trakta+%28bronhitis%2C+sinuzitis%2C+faringitis%2C+tonzilitis%29%2Cpneumonija%2C+otitis+media%2C+infekcije+ko%C5%BEe+i+potko%C5%BEnog+tkiva%3A+odrasli+i+deca+preko+45kguzimaju+500mg+dnevno+u+toku+3+dana%2C+ukupno+1500mg%3B+nekomplikovane+genitalne+infekcijeizazvane+Cl.+trachomatis%3A+jednokratna+doza+od+1g+%282+tabl.%29%2C+mo%C5%BEe+se+uzimati+sa+hranom.+Potrebanje+oprez+kod+primene+u+bolesnika+sa+te%C5%A1kom+bubre%C5%BEnom+insuficijencijom%2C+ne+daje+se+bolesnicimasa+te%C5%A1kom+insuficijencijom+jetre.Paralelni+lekovi%3A+Azax%C2%AE%2C+Azitromicin+Sandoz%2C+Sumamed%C2%AE%2C+Zmax%C2%AE]}{cmp_start idkey=7324[url=http%3A%2F%2Fwww.lekarinfo.com%2Fh%2Fhemomycin][title=HEMOMYCIN][desc=HEMOMYCIN+--+HEMOFARM+AD+-+Srbijaazitromicin+-+J01FA10ANTIBAKTERIJSKI+LEKOVI+ZA+SISTEMSKU+PRIMENUJ01FA+makrolidiR+1325480+kapsula%2C+tvrda%3B+250mg%3B+blister%2C+1x6kaps.+2+godine%2C+na+temperaturi+do+25%C2%B0C%2C+u+originalnom+pakovanju+Z+0325484+pra%C5%A1ak+za+rastvor+za+infuziju%3B+500mg%3Bbo%C4%8Dica%2C+1x500mg+2+godine%2C+bez+posebnih+naznaka+R+3325481+pra%C5%A1ak+za+oralnu+suspenziju%3B+200mg%2F5mL%3Bbo%C4%8Dica%2C+1x20mL+2+godine%2C+na+temperaturi+do+30%C2%B0C%2C+u+originalnom+pakovanjuR+1325482+film+tableta%3B+500mg%3B+blister%2C+1x3tabl.+2+godine%2C+na+temperaturi+do+30%C2%B0+C%2C+u+orginalnom+pakovanju+radi+za%C5%A1tite+od+svetlosti+i+vlage+R+3325483+pra%C5%A1ak+za+oralnu+suspenziju%3B+100mg%2F5mL%3Bbo%C4%8Dica+staklena%2C+1x20mL+2+godine%2C+na+temperaturi+do+30%C2%B0+C%2C+u+orginalnom+pakovanju+radi+za%C5%A1tite+od+svetlosti+i+vlage+Doziranje%3A+infekcije+respiratornog+trakta+%28bronhitis%2C+sinuzitis%2C+faringitis%2C+tonzilitis%29%2Cpneumonija%2C+otitis+media%2C+infekcije+ko%C5%BEe+i+potko%C5%BEnog+tkiva%3A+odrasli+i+deca+preko+45kguzimaju+500mg+dnevno+u+toku+3+dana%2C+ukupno+1500mg%3B+nekomplikovane+genitalne+infekcijeizazvane+Cl.+trachomatis%3A+jednokratna+doza+od+1g+%282+tabl.%29%2C+mo%C5%BEe+se+uzimati+sa+hranom.+Potrebanje+oprez+kod+primene+u+bolesnika+sa+te%C5%A1kom+bubre%C5%BEnom+insuficijencijom%2C+ne+daje+se+bolesnicimasa+te%C5%A1kom+insuficijencijom+jetre.Paralelni+lekovi%3A+Azax%C2%AE%2C+Azitromicin+Sandoz%2C+Sumamed%C2%AE%2C+Zmax%C2%AE]}

HEMOMYCIN -- HEMOFARM AD - Srbija
azitromicin - J01FA10

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

J01FA makrolidi
R 1325480 kapsula, tvrda; 250mg; blister, 1x6kaps.
2 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju
Z 0325484 prašak za rastvor za infuziju; 500mg;
bočica, 1x500mg
2 godine, bez posebnih naznaka
R 3325481 prašak za oralnu suspenziju; 200mg/5mL;
bočica, 1x20mL
2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju
R 1325482 film tableta; 500mg; blister, 1x3tabl.
2 godine, na temperaturi do 30° C, u orginalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage
R 3325483 prašak za oralnu suspenziju; 100mg/5mL;
bočica staklena, 1x20mL
2 godine, na temperaturi do 30° C, u orginalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage

Doziranje: infekcije respiratornog trakta (bronhitis, sinuzitis, faringitis, tonzilitis),
pneumonija, otitis media, infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli i deca preko 45kg
uzimaju 500mg dnevno u toku 3 dana, ukupno 1500mg; nekomplikovane genitalne infekcije
izazvane Cl. trachomatis: jednokratna doza od 1g (2 tabl.), može se uzimati sa hranom. Potreban
je oprez kod primene u bolesnika sa teškom bubrežnom insuficijencijom, ne daje se bolesnicima
sa teškom insuficijencijom jetre.

Paralelni lekovi: Azax®, Azitromicin Sandoz, Sumamed®, Zmax®{cmp_end}{idkey=7353b1[url=http%3A%2F%2Fwww.lekarinfo.com%2Fh%2Fhemomycin][title=HEMOMYCIN][desc=HEMOMYCIN+--+HEMOFARM+AD+-+Srbijaazitromicin+-+J01FA10ANTIBAKTERIJSKI+LEKOVI+ZA+SISTEMSKU+PRIMENUJ01FA+makrolidiR+1325480+kapsula%2C+tvrda%3B+250mg%3B+blister%2C+1x6kaps.+2+godine%2C+na+temperaturi+do+25%C2%B0C%2C+u+originalnom+pakovanju+Z+0325484+pra%C5%A1ak+za+rastvor+za+infuziju%3B+500mg%3Bbo%C4%8Dica%2C+1x500mg+2+godine%2C+bez+posebnih+naznaka+R+3325481+pra%C5%A1ak+za+oralnu+suspenziju%3B+200mg%2F5mL%3Bbo%C4%8Dica%2C+1x20mL+2+godine%2C+na+temperaturi+do+30%C2%B0C%2C+u+originalnom+pakovanjuR+1325482+film+tableta%3B+500mg%3B+blister%2C+1x3tabl.+2+godine%2C+na+temperaturi+do+30%C2%B0+C%2C+u+orginalnom+pakovanju+radi+za%C5%A1tite+od+svetlosti+i+vlage+R+3325483+pra%C5%A1ak+za+oralnu+suspenziju%3B+100mg%2F5mL%3Bbo%C4%8Dica+staklena%2C+1x20mL+2+godine%2C+na+temperaturi+do+30%C2%B0+C%2C+u+orginalnom+pakovanju+radi+za%C5%A1tite+od+svetlosti+i+vlage+Doziranje%3A+infekcije+respiratornog+trakta+%28bronhitis%2C+sinuzitis%2C+faringitis%2C+tonzilitis%29%2Cpneumonija%2C+otitis+media%2C+infekcije+ko%C5%BEe+i+potko%C5%BEnog+tkiva%3A+odrasli+i+deca+preko+45kguzimaju+500mg+dnevno+u+toku+3+dana%2C+ukupno+1500mg%3B+nekomplikovane+genitalne+infekcijeizazvane+Cl.+trachomatis%3A+jednokratna+doza+od+1g+%282+tabl.%29%2C+mo%C5%BEe+se+uzimati+sa+hranom.+Potrebanje+oprez+kod+primene+u+bolesnika+sa+te%C5%A1kom+bubre%C5%BEnom+insuficijencijom%2C+ne+daje+se+bolesnicimasa+te%C5%A1kom+insuficijencijom+jetre.Paralelni+lekovi%3A+Azax%C2%AE%2C+Azitromicin+Sandoz%2C+Sumamed%C2%AE%2C+Zmax%C2%AE]}

PrintEmail