Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

Ascites

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

ascitesPrisustvo tečnosti u trbušnoj duplji.

Etiologija:

Oboljenja jetre - dekompenzovana ciroza, alkoholni hepatitis, karcinom, ređe Bad-Kiari sy., VOB*.

 Van oboljenja jetre - karcinoza peritoneuma, srčana insuficijencija, nefrotski sy., miksedem. Ređe-TBC peritoneuma, mezoteliom, tumori jajnika.

Patogeneza:

Splanhnička vazodilatacija, smanjena perfuzija bubrega, retencija tečnosti, sek. hiperaldosteronizam, hipoalbuminemija, portna hipertenzija, hiperprodukcija limfe.

Klinička slika:

Porast telesne težine, smanjeno mokrenje. Veliki ascites otežava funkciju pluća, srca, izaziva gastroezofagealni refluks, hernije, sklonost infekcijama.

Dijagnoza:

Fizički pregledi, ultrasonografija, punkcija!

Makroskopski  - bistar (transudat) - ciroza, srčana dekompenzacija, nefrotski syn.

                   - sangvinolentan - karcinoza peritoneuma

                   - tamno crven - karcinom jetre, poremećaji koagulacije

                   - zamućen (eksudat) - TBC, periotonit, pankreatitis

                   - mlečno beo (hilozni) - opstrukcija limfotoka.

Laboratorija — spec. težina >1018 eksudat;< 1016 transudat.

Citološki - maligne ćelije, polimorfonukleari (peritonit), limfociti (TBC)

Bakterije — bojenje po Grammu i Cil-Nilsenu

Enzimi - amilaza (pankreatit), LDH (sumnja na malignitet)

Terapija:

Ležanje u krevetu, neslana ishrana, inhibitori aldosterona. Punkcije više puta nedeljno, do iščezavanja ascitesa uz nadoknadu albumina ili plazme. Diuretici (Furocemid) oprezno!!!, kontrola Na, K i diureze.

Rezistentni ascites - ako terapija u toku više nedelja ne pomogne, pokušati sa osmotskim diureticima, smanjiti unos tečnosti. Ako ni to ne pomaže, hirurški se ugrađuje peritoneo-jugularni šant (komplikacije - DIK, sepsa, dekompenzacija srca), postoperativna smrtnost 25%.

Hepatorenalni sindrom: smanjenje glomerularne filtracije, retencija Na, azotemija u odmaklom oboljenju jetre. Karakterišu ga povećana aktivnost renin-angiotenzin-aldosteron sistema i ADH. Terapija je uglavnom bezuspešna, jedino tansplantacija jetre pomaže.

Spontani bakterijski peritonitis - često se javlja kod dekompenzovane ciroze, visok mortalitet, česti recidivi. Najčešće E. coli, značajan je nalaz jedne ili više bakterija na 1 ml. Visoke doze cefalosporina i penicilina.