Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

KLACID

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

KLACID® -- PHARMAS D.O.O. - Srbija
klaritromicin - J01FA09

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

J01FA makrolidi
R 1325525 film tableta; 500mg; blister, 1x14tabl.
3 godine, u originalnom pakovanju zbog zaštite od svetlosti

Doziranje: infekcije donjeg respiratornog trakta (akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa
i lakša do umereno teška kontagiozna pneumonija), infekcije gornjeg respiratornog trakta
(faringitis i akutni bakterijski sinuzitis), lakše do umereno teške infekcije kože i mekih tkiva
(folikulitis, celulitis, erizipelas): odrasli i deca starija od 12 godina: uobičajeno, jedna tableta
dnevno, bez obzira na obroke. Kod jačih infekcija, doza se može povećati do dve tablete dnevno,
7-14 dana. Eradikacija H. pylori u kombinaciji sa drugim lekovima: prema protokolu.

Paralelni lekovi: Clarexid®, Clarithromycin, Fromilid®, Fromilid® uno, Klacid® IV, Klacid® MR,
Klerimed®, Kleromicin®, Lekoklar®, Zymbaktar

 

KLACID® IV -- PHARMAS D.O.O. - Srbija
klaritromicin - J01FA09

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

J01FA makrolidi
SZ 0325526 prašak za rastvor za infuziju; 500mg; bočica staklena, 1x500mg
4 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju zbog zaštite od svetlosti

Doziranje: infekcije donjeg respiratornog trakta (akutna egzacerbacija hroničnog
bronhitisa), lakša do umereno teška kontagiozna pneumonija, infekcije gornjeg
respiratornog trakta (bakterijski faringitis i akutni bakterijski sinuzitis), lakše do umereno
teške infekcije kože i mekih tkiva (folikulitis, celulitis, erizipel): odrasli 2 puta po 500mg
dnevno u obliku i.v. inf. tokom 60 minuta, 2-5 dana. Kod bolesnika sa oštećenjem bubrega
(klirens kreatinina manji od 30mL/min., preporučenu dozu smanjiti na polovinu. Osnovni rastvor
za infuziju pripremiti prema uputstvu za Aqua-e pro injectione, upotrebiti samo bistre i slabo
žuto obojene rastvore (mogu se dodati: rastvor NaCl 0.9%, rastvor glukoze 5%, rastvor Ringerlaktata
ili rastvor Ringer-laktata sa rastvrorom 5% glukoze). Pripremljena i.v. infuzija se može
čuvati najviše 6 sati na 25°C ili 24 sata na 5°C. Priprema se i primenjuje isključivo u stacionarnim
zdravstvenim ustanovama, pod kontrolom zdravstvenog osoblja.

Paralelni lekovi: Clarexid®, Clarithromycin, Fromilid®, Fromilid® uno, Klacid®, Klacid® MR,
Klerimed®, Kleromicin®, Lekoklar®, Zymbaktar

 

 

KLACID® MR -- PHARMAS D.O.O. - Srbija
klaritromicin - J01FA09

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

J01FA makrolidi
R 1325527 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x7kom
3 godine, na temperaturi od 30°C, u originalnom pakovanju zbog zaštite od svetlosti

Doziranje: infekcije donjeg respiratornog trakta (akutna egzacerbacija hroničnog
bronhitisa), lakša do umereno teška kontagiozna pneumonija, infekcije gornjeg
respiratornog trakta (bakterijski faringitis, akutni bakterijski sinuzitis), lakše do umereno
teške infekcije kože i mekih tkiva (folikulitis, celulitis, erizipel): jedna tableta dnevno i može
se uzeti uz obrok, 7 do 14 dana; kod jačih infekcija, doza se može povećati na dve tablete
dnevno. Ne sme se koristiti kod bolesnika sa oštećenjem bubrega (klirens kreatinina manji od
30mL/min).

Paralelni lekovi: Clarexid®, Clarithromycin, Fromilid®, Fromilid® uno, Klacid®, Klacid® IV,
Klerimed®, Kleromicin®, Lekoklar®, Zymbaktar