Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

Biohemijska laboratorija

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

Web-Banner21

 

Biohemijski parametri - Biohemijska laboratorija

Glukoza

Kreatinin

Bilirubin-ukupni

Aspartat aminotransferaza-AST

Gama-glutamil transferaza-gGT

Amilaza

Laktat dehidrogenaza-LDH

Albumini

HDL-Holesterol

Holesterol

Natrijum-Na

Hloridi-Cl

Fosfor-P

Magnezijum-Mg

Vitamin B12

Urea

Mokraćna kiselina (urati)

Bilirubin-direktni

Alanin aminotransferaza-ALT

Alkalna fosfataza-ALP

Kreatin kinaza-CK

Lipaza

Proteini

LDL-Holesterol

Trigliceridi

Kalijum-K

Kalcijum-Ca

Gvožđe-Fe

C-reaktivni protein-CRP

Folna kiselina


Kompletna krvna slika

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

Banner111

Hematološki parametri - Kompletna krvna slika

Hormoni

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

Banner_lab.C

 

Hormoni