Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

Neuron specifična enolaza (NSE)

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

Neuron specifična enolaza (NSE)

Normalne vrednosti:
95% zdravih odraslih osoba ima vrednost <12,5? G / L

Neuron specifična enolaza (NSE) je izoenzima glikolitičkog puta koji se može pronaći samo u mozgu i neuroendokrinom (živčano-žlezdanom) tkivu.

NSE se nalazi kod tumora centralnog nervnog sistema, neuroblastoma, karcinoma pluća malih stanica, Vilmsovog tumora, melanoma i karcinoma štitne žlezde, bubrega, testisa i gušterače.

Međutim, kao tumorski marker koristi se isključivo za dijagnozu neuroblastoma i karcinoma pluća malih stanica (Mikrocelularni karcinom).

Merenje NSE kod ove dve bolesti pruža informaciJe o stepenu bolesti, prognozi i odgovoru na lečenje.