Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

RBC - Eritrociti (crvena krvna zrnca)

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

RBC - Eritrociti (crvena krvna zrnca) 

erytrocyt

normalne vrednosti: 3,8-5,8 xE12/1

Snižene vrednosti eritrocita:

anemije,gubitak krvi usled krvarenja.

Povišene vrednosti eritrocita:

mogu biti i kod zdravih ljudi.

Glavna funkcija eritrocita je transport kiseonika do svih ćelija organizma kao i odstranjivanje ugljen-dioksida kao proizvoda oksidacije iz ćelijaa. Koncentracija kiseonika u tkivima obrnuto je srazmerna veličini eritrocitopoeze.

Eritrocitopoeza se odvija u koštanoj srži uz mnoge biohemijske i morfološke promene raznih oblika od usmerene matične ćelije preko proeritroblasta, bazofilnog, polikromatofilnog, acidofilnog eritroblasta, retikulocita do zrelog eritrocita.
U fazi proeritroblasta postoji vrlo izražena sinteza DNK i RNK.

Velika količina RNK u citoplazmi je funkcija bazofilnog eritroblasta. Smanjenje sinteze RNK za posledicu ima promenu boje citoplazme u prelaznim oblicima preko polikromatofilnog eritroblasta do acidofilnog eritroblasta.

Acidofilni eritroblast izbacuje jezgro i postaje retikulocita, koji ostaje još nekoliko dana u koštanoj srži. Kada retikulocita izgubi ribosome, mitohondrije, Goldžijev kompleks  i receptore za transferin, retikulocita se smanji i postaje zreli eritrocit.

Zreli eritrociti imaju izgled fleksibilne bikonkavne stanice diskoidnog oblika, prečnika 7-8,5 mm. Eritrocit je ćelija bez jezgra i mitohondrija. Sadrži značajnu količinu enzima. Jedini izvor energije je glukoza iz plazme.

Razvojni put eritrocita u koštanoj srži traje 4-5 dana. Koštana srž normalno stvara oko 900 biliona eritrocita na sat i tako zameni isti broj eritrocita koji se istovremeno razgrađuju uz pomoć mononuklearnih makrofaga histiomonocitnog sistema.
Normalni eritrocit živi 100-120 dana.

Razgradnja eritrocita je posledica "starenja" eritrocita odnosno posledica gubitka enzima koji učestvuju u procesima glikolize.
Smatra se da razgradnja starih eritrocita ide preko sledećih procesa:
Fragmentacije, osmoze, eritrofagocitoze, citolize izazvane komplementom i denaturacije hemoglobina.

U normalnim uslovima se najveći deo starih eritrocita razgrađuje se u ćeliajma histiomonocitnog sistema u koštanoj srži, slezini i jetri.

U fetusu, a i posle rođenja u slučaju nedostatka vitamina B12 ili folne kiseline, ćelije eritrocitne loze stvaraju se megaloblastična sazrevanjem. Razlika stanica ove loze i stanica eritroblastne loze je u poremećaju sazrevanja jezgra. Pri tome svaka stanica megaloblastne loze ostaJe veća od odgovarajuće ćelije eritroblastne loze.
Sve ćelije megaloblastne loze mogu se naći u koštanoj srži bolesnika dok se u perifernoj krvi nalaze megalociti i retki megaloblasti.