Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

Ukupni bilirubin

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

Ukupni bilirubin

bilirubin

Normalne vrednosti: 6,8-20,5 mmol/L

Povišene vrijednosti ukupnog bilirubina:

se javljaju kod insuficijencije jetre, ekstrahepatične opstrukcije, hemolize, kod novorođenčeta usled raznih uzroka kao fiziološka hiperbilirubinemija, gilbertova bolest.

Bilirubin je žučni pigment, nastao razgradnjom eritrocitnog hema, ali i drugih hem pigmenata (npr. citochrome). Nekonjugirani ili indirektni bilirubin (u vodi nerastvorljive bilirubin-I) normalno cirkuliše krvlju vezan za abumine. Takvog ga ćeliJe Jetre preuzimaJu i konjugiraJu u bilirubin-II ili direktni (bilirubin diglucuronide) u vodi rastvorljivi pigment i izlučuJe se sa žuči.

Oko 80% bilirubina nastaJe razgradnjom hemoglobina iz eritrocita (nakon 120 dana života eritrocita u krvi) u retikuloendotelnom sistemu (RES). Preostalih 20% dnevno stvorenog bilirubina nastaJe iz prethodnika eritrocita u koštanoJ srži (neefikasna eritrocitopoeza) i drugih hem proteina (mioglobin, citohromima, katalaza).