Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

WBC - Leukociti (bela krvna zrnca)

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

WBC - Leukociti (bela krvna zrnca) 

bela_krvna_zrnca

normalne vrednosti: Odrasli-3,8-10; Deca-5-13xE9/l

Snižene vrednosti leukocita:

najčešći znak virusne infekcije

Povišene vrednosti  leukocita:

najčešći znak bakterijske infekcije

Bela krvna zrnca ili leukociti su krvne ćelije. Njihova uloga je imunološka, tj. u odbrani od bolesti. U jednom litru krvi, zdrave odrasle osobe, nalazi se između 4-11 milijardi belih krvnih zrnaca. Prema obliku jedra i membrane se dele na granulocite (sa zrnastom citoplazmom i režnjevitim jedrom) i agranulocite (sa homogenom citopplazmom i okruglim jedrom). Leukociti nastaju u koštanoj srži, ali se deo razvoja nekih vrsta leukocita odvija i u timusu, limfnim žlezdama i čvorovima, kao i slezini. Najznačajnija je grudna žlezda (timus) koja se nalazi ispod grudne kosti, jer je ona bitna za razvoj jedne podvrste limfocita, T limfocita.