Izaberite lekara i postavite pitanje

Cryosave

WBC - Leukociti (bela krvna zrnca)

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.
{idkey=3924b0[url=http%3A%2F%2Fwww.lekarinfo.com%2Flaboratorija%2Fwbc-leukociti-bela-krvna-zrnca][title=WBC+-+Leukociti+%28bela+krvna+zrnca%29+][desc=WBC+-+Leukociti+%28bela+krvna+zrnca%29+normalne+vrednosti%3A+Odrasli-3%2C8-10%3B+Deca-5-13xE9%2FlSni%C5%BEene+vrednosti+leukocita%3Anaj%C4%8De%C5%A1%C4%87i+znak+virusne+infekcijePovi%C5%A1ene+vrednosti+leukocita%3Anaj%C4%8De%C5%A1%C4%87i+znak]}{cmp_start idkey=1859[url=http%3A%2F%2Fwww.lekarinfo.com%2Flaboratorija%2Fwbc-leukociti-bela-krvna-zrnca][title=WBC+-+Leukociti+%28bela+krvna+zrnca%29+][desc=WBC+-+Leukociti+%28bela+krvna+zrnca%29+normalne+vrednosti%3A+Odrasli-3%2C8-10%3B+Deca-5-13xE9%2FlSni%C5%BEene+vrednosti+leukocita%3Anaj%C4%8De%C5%A1%C4%87i+znak+virusne+infekcijePovi%C5%A1ene+vrednosti+leukocita%3Anaj%C4%8De%C5%A1%C4%87i+znak]}

WBC - Leukociti (bela krvna zrnca) 

bela_krvna_zrnca

normalne vrednosti: Odrasli-3,8-10; Deca-5-13xE9/l

Snižene vrednosti leukocita:

najčešći znak virusne infekcije

Povišene vrednosti  leukocita:

najčešći znak bakterijske infekcije

Bela krvna zrnca ili leukociti su krvne ćelije. Njihova uloga je imunološka, tj. u odbrani od bolesti. U jednom litru krvi, zdrave odrasle osobe, nalazi se između 4-11 milijardi belih krvnih zrnaca. Prema obliku jedra i membrane se dele na granulocite (sa zrnastom citoplazmom i režnjevitim jedrom) i agranulocite (sa homogenom citopplazmom i okruglim jedrom). Leukociti nastaju u koštanoj srži, ali se deo razvoja nekih vrsta leukocita odvija i u timusu, limfnim žlezdama i čvorovima, kao i slezini. Najznačajnija je grudna žlezda (timus) koja se nalazi ispod grudne kosti, jer je ona bitna za razvoj jedne podvrste limfocita, T limfocita.

 {cmp_end}{idkey=3924b1[url=http%3A%2F%2Fwww.lekarinfo.com%2Flaboratorija%2Fwbc-leukociti-bela-krvna-zrnca][title=WBC+-+Leukociti+%28bela+krvna+zrnca%29+][desc=WBC+-+Leukociti+%28bela+krvna+zrnca%29+normalne+vrednosti%3A+Odrasli-3%2C8-10%3B+Deca-5-13xE9%2FlSni%C5%BEene+vrednosti+leukocita%3Anaj%C4%8De%C5%A1%C4%87i+znak+virusne+infekcijePovi%C5%A1ene+vrednosti+leukocita%3Anaj%C4%8De%C5%A1%C4%87i+znak]}

PrintEmail