Cryosave

NIFELAT

Reklama

NIFELAT P® -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
nifedipin - C08CA05

BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA

C08CA derivati dihidropiridina
R 1402482 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 20mg;
blister, 3x10kaps.
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage

Doziranje: hipertenzija i angina pektoris: 2 puta po 20mg, maks. 2 puta po 40mg.

Paralelni lekovi: Cordipin® retard, Nifedipin retard, Nifelat®, Nipidin

 

 

NIFELAT® -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
nifedipin - C08CA05

BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA

C08CA derivati dihidropiridina
R 1402481 tableta sa produženim oslobađanjem; 20mg;
blister, 3x10tabl.
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage

Doziranje: angina pektoris i Raynaud-ov fenomen: 3 puta po 10mg u početku, zatim 3
puta po 20mg, maks. 2 puta po 40mg (hipertenzija i angina pektoris).

Paralelni lekovi: Cordipin® retard, Nifedipin retard, Nifelat P®, Nipidin

PrintEmail