Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

PERFALGAN

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

PERFALGAN® -- BIEFFE MEDITAL SPA - Italija
paracetamol - N02BE01

ANALGETICI

N02BE anilidi
SZ 0086692 rastvor za infuziju; 10mg/mL; boca staklena, 12x100mL
2 godine, na temperaturi do 30° C

Doziranje: kratkotrajna terapija umerenog bola i febrilnih stanja nakon hirurških
intervencija ili u drugim urgentnim stanjima, kada je i.v. primena paracetamola
klinički opravdana: odrasli >50kg: 1000mg paracetamola po jednoj inf., maks. dnevna doza je
4g; deca >33kg (10 godina) i odrasli >50 kg: 15mg/kg paracetamola po jednoj inf., maks. dnevna
doza je 3g; deca >10kg (1 godina): 15mg/kg paracetamola po jednoj inf.; maks. dnevna doza je
2g. Interval između pojedinih doza (inf.) ne sme biti manji od 4 sata.

Paralelni lekovi: Efferalgan®, Febricet, PCM-Hemofarm, Panadol®, Panadol® Baby, Paracetamol,
Paracetamol Sopharma

 

 

PERFALGAN® -- BRISTOL-MYERS SQUIBB - Francuska
paracetamol - N02BE01

ANALGETICI

N02BE anilidi
SZ 0086693 rastvor za infuziju; 10mg/mL; boca staklena, 12x50mL
2 godine, na temperaturi do 30° C
SZ 0086692 rastvor za infuziju; 10mg/mL; boca staklena, 12x100mL
2 godine, na temperaturi do 30° C

Doziranje: kratkotrajna terapija umerenog bola i febrilnih stanja nakon hirurških
intervencija ili u drugim urgentnim stanjima, kada je i.v. primena paracetamola
klinički opravdana: odrasli >50kg: 1000mg po jednoj inf., maks. dnevna doza je 4g; deca
>33kg (10 godina) i odrasli >50 kg: 15mg/kg po jednoj inf., maks. dnevna doza je 3g; deca >10kg
(1 godina): 15mg/kg po jednoj inf., maks. dnevna doza je 2g. Interval između pojedinih doza
(inf.) ne sme biti manji od 4 sata.

Paralelni lekovi: Efferalgan®, Febricet, PCM-Hemofarm, Panadol®, Panadol® Baby, Paracetamol,
Paracetamol Sopharma

 

PERFALGAN® -- BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. - Italija
paracetamol - N02BE01

ANALGETICI

N02BE anilidi
SZ 0086692 rastvor za infuziju; 10mg/mL; boca staklena, 12x100mL
2 godine, na temperaturi do 30°C, ne cuvati u frizideru i ne zamrzavati
SZ 0086693 rastvor za infuziju; 10mg/mL; boca staklena, 12x50mL
2 godine, na temperaturi do 30°C, ne cuvati u frizideru i ne zamrzavati

Doziranje: kratkotrajna terapija umerenog bola i febrilnih stanja nakon hirurških intervencija
ili u drugim urgentnim stanjima, kada je i.v. primena paracetamola klinički opravdana: odrasli
>50kg: 1000mg po jednoj inf., maks. dnevna doza je 4g; deca >33kg (10 godina) i odrasli >50 kg:
15mg/kg po jednoj inf., maks. dnevna doza je 3g; deca >10kg (1 godina): 15mg/kg po jednoj inf.,
maks. dnevna doza je 2g. Interval između pojedinih doza (inf.) ne sme biti manji od 4 sata.

Paralelni lekovi: Efferalgan®, Febricet, PCM-Hemofarm, Panadol®, Panadol® Baby, Paracetamol,
Paracetamol Sopharma

 

 

PERFALGAN® -- RENAUDIN LABORATORIES - Francuska
paracetamol - N02BE01

ANALGETICI

N02BE anilidi
SZ 0086692 rastvor za infuziju; 10mg/mL; boca staklena, 12x100mL
2 godine, na temperaturi do 30° C
SZ 0086693 rastvor za infuziju; 10mg/mL; boca staklena, 12x50mL
2 godine, na temperaturi do 30° C

Doziranje: kratkotrajna terapija umerenog bola i febrilnih stanja nakon hirurških intervencija
ili u drugim urgentnim stanjima, kada je i.v. primena paracetamola klinički opravdana: odrasli
>50kg: 1000mg po jednoj inf., maks. dnevna doza je 4g; deca >33kg (10 godina) i odrasli >50 kg:
15mg/kg po jednoj inf., maks. dnevna doza je 3g; deca >10kg (1 godina): 15mg/kg po jednoj inf.,
maks. dnevna doza je 2g. Interval između pojedinih doza (inf.) ne sme biti manji od 4 sata.

Paralelni lekovi: Efferalgan®, Febricet, PCM-Hemofarm, Panadol®, Panadol® Baby, Paracetamol,
Paracetamol Sopharma