Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

Analiza krvi može da predvidi HBI

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

Jednostavna analiza krvi može da predvidi hroničnu bubrežnu insuficijenciju

bubreziMerenje tri biomarkera u uzorku krvi može da poboljša sposobnost lekara da identifikuju pacijente sa visokim rizikom za obolevanje od hronične bubrežne insuficijencije (HBI), prema studiji koja će se objaviti u narednom broJu časopisa Američkog društva za nefrologiju.

"Naši rezultati identifikuju biomarkera koji mogu da predvide rizik od HBI", komentariše dr Caroline S. Fox, iz Nacionalnog Instituta za srca, pluća i krv, Framingham, Mass

Studija je obuhvatila više od 2.300 pacijenata iz Framingham The Offspring studiJe, dugoročne studije koja je pratila faktore rizika i rezultate srčanih bolesti . Svi učesnici su imali normalne funkcije bubrega, kada su dali uzorke krvi od 1995 do 98 godine. Nakon 9,5 godina , devet odsto paciJenata je razvilo HBI,dok je osam odsto imalo visok nivo proteina u urinu - ključni znak pogoršanja bubrežne funkcije.

Uzorci krvi od 1995 do 98 su testirani da bi se videlo da li neki od šest različitih biomarkera može da predvidi koJi paciJenti imaju rizik da razviu HBI. Kombinacija tri biomarkera znatno poboljšana sposobnost da se identifikuju pacijente sa visokim rizikom od HBI, uključujući homocisteina, marker koji pokazuje rizik za ateroklerozu i aldosteron, hormon koji utiče na promet soli kroz bubrege. Oba biomarkera takođe mogu da predvide rizik od macroalbuminurije, kao i B-tip natriuretski peptida (BNP) - indikator oštećenja srca u bolesnika sa insuficijencijom srca.

Vrednosti ovih biomarkera zajedno sa standardnim faktorima rizika kao što su visok krvni pritisak i dijabetes mogu da nam otkriju pacijente kod kojih može doći do pojave HBI.

"Hronična bolest bubrega pogađa 13 odsto odrasle populaciJe u svetu i važan je faktor rizika za kardiovaskularne bolesti", objašnjava Fox. "Teškoje rano identifikovati abnormalnosti koristeći vrednosti serumskog kreatinina, najčešće korišćenu meru za procenu funkciJe bubrega."

Uz dalje testiranje, ovi biomarkeri mogu poboljšati procenu rizika od HBI. Pored toga, priroda tri biomarkera može pružiti važne nagoveštaje o tome kako se HBI razvija. Dalja istraživanja su potrebna da se potvrdi da li lekovi koji smanjuju nivo homocisteina mogu smanjiti dugoročnu opasnost od HBI.

Studija je bila ograničena na učesnike evropskog porekla, više istraživanja je potrebno da se proveri da li su rezultati generalizovani za multietničko stanovništvo.

Izvor: American Society of Nephrology: Journal of the American Society of Nephrology