Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

Novi metabolički markeri mogu predvideti preeklampsiju u ranoj trudnoći

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

 

Novi metabolički markeri mogu predvideti preeklampsiju u ranoj trudnoći

preeclampsiaMeđunarodni tim naučnika i lekara koristi kombinaciJu sofisticiranih novih tehnologiJa i analizu podataka za otkrivanje 14 Jednostavnih metabolita koji sa velikom tačnošću mogu da predvide u ranoj trudnoći koje su žene pod rizikom za razvoj preeklampsije u kasnijoj trudnoći.

Studija je objavljena u časopisu Hipertenzija: Journal of American Heart Association .Trenutno ne postoji ni jedean test koji bi otkrio ovo stanje I nijedan lek koji bi ga izlečio sem rodjenja same bebe.

PreeklampsiJa Je stanje opasno po život koJe se karakteriše visokim krvnim pritiskom i visokim nivoom proteina u urinu. Smatra se da se stanje razvija u ranoJ trudnoći zbog nepravilnog razvoJa placente, ali naJčešće ne postoje simptomi do druge polovine trudnoće. PreeklampsiJa može da ugrozi život maJke i deteta i vodeći je uzrok smrti maJke, kažu istraživači.

"Sve što znamo o ovom stanju ukazuje da se simptomi pojavljuju tek u kasnijoj trudnoći, ali Je uslov za njen nastanak potiče u ranoJ trudnoći", rekao Je Luiz C Keni, MD, PhD, vodeći istraživač i profesor za ginekologiJu i akušerstvo u Centru za istraživanje Anu, Universiti College Dublin, u Kork, Irska. "Da bismo razvili efikasnu strategiJu u lečenju i prevenciJi - naš kraJnji cilj -.. mi moramo biti u stanju da počnemo lečenje u ranoJ trudnoći. Moramo znati ko Je u opasnosti, a ko niJe"

Istraživači su ispitivali žene iz internacionelne studije SCOPE (Screening for Pregnancy Endpoints) koja obuhvata oko 7000 žena sa prvom trudnoćom. Cilj studije je da se predvide I preveniraju velika oboljenja u kasnoj trudnoći.

U kontrolnoj studiji, istraživači su prvo ocenjivali stopu detekciJe testa kod žena u 15 nedelji trudnoće "sa niskim rizikom od preeklampsiJe u Okland, Novi Zeland. 60 zdravih žena, po prvi put trudnica (prosek godina 30) Je kasniJe razvio preeklampsiJe. One su uparene sa kontrolnom grupom od 60 žena.
Druga faza studiJe provera početne nalaze u potpuno različitoj grupi žena u AdeleJd, AustraliJa. Ove žene su mlađe, sa prosečnom starošću od 22-23.Trideset i devet žena je razvilo preeklampsiju kasnije u odnosu na rezultate prvog testa.

Istraživači pokušavaJu da poJednostave tehnologiJu da razviJu Jedan test krvi koJi će biti Jeftin i lako dostupan svim bolnice.
"U narednih pet godina, naš cilj Je da se razviJe Jednostavan test krvi koJi će biti dostupan svim trudnicama koJe će detektovati rizik od preeklampsiJe u ranoJ trudnoći", rekao Je Phil Baker MD, ko-istražitelj studiJe i dekan Medicinskog i stomatologiJe na Univerzitetu u Alberti.
U razviJenom svetu, preeklampsiJa utiče na 4 do 5 procenata od trudnica, ali može dostići 10 odsto u zemljama u razvoJu. Svetska zdravstvena organizaciJa procenjuJe da od 100.000 do 200.000 žena umre svake godine kao direktan uzrok preeklampsiJe.

 (Izvor:American Heart Association: Hypertension)
: American Heart Association: Hypertension)