Cryosave

Oboleli od Parkinsonove bolesti imaju nedostatak Vitamina D

Reklama

 

parkinsonsNova istraživanja pokazuju da osobe kod kojih je otkrivena Parkinsonova bolest imaju visoku stopu insuficijencije vitamina D. Ipak , ova studija pokazuje da koncentracija vitamina D ne opada tokom napredovanja neuroloških bolesti .


Nedostatak vitamina D je povezan za različite poremećaje i hronične bolesti kao što su multipla skleroza, dijabetes i rak. Ranije studije su pokazale das u nedovoljne količine vitamina D češće kod bolesnika sa Parkinsonovom bolešću, ali nije bilo jasno da li je hronicitet bolesti doprineo većoj prevalenciji .

Istraživači ispituju insuficijenciju vitamina D kod bolesnika kod kojih je otkrivena Parkinsonova bolest I koji još nisu započeli terapiju. Oni su pronašli visoke prevalence insuficijencije I deficita vitamina D kod 157 ispitanika kojih se razvija Parkinsonova bolest. Skoro 70 odsto ispitanika imalo je insuficijenciju vitamina D , a više od 25 procenata je nedostatak vitamina D .

"Ovi rezultati su u skladu sa idejom da je dugoročna insuficijencija vitamina D prisutna pre kliničke manifestacije Parkinsonove bolesti i da vitamin D ima značajnu ulogu u patogenezi Parkinsonove bolesti". ističu autori.

Izvor:Archives of Neurology

PrintEmail