Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

Vežbanje leči post-trombotski sindrom

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

 

Vežbanje leči post-trombotski sindrom

elastice_carapeVežbanje do boljeg zdravlja nikada nije bio stran koncept , tu činjenicu je potvrdilo I pilot istraživanje gde je utvrđeno da šestomesečno vežbanje u cilju jačanja nogu i povećanja njihove fleksibilnosti utiče I na poboljšanje posttrombotskog sindroma.

Post-tromboze sindrom je česta i hronična komplikacija tromboze dubokih vena. Hronični post-trombotski sindrom razvija se čak I do jedne polovine pacijenata sa dubokom venskom trombozom (DVT). Kod ovih pacijenata se javlja bol, otečenost, hiperpigmentacija, težina u nogama I u najtežim slučajevima dolazi do pojave ulceracija (rana).

"Imajući u vidu da nedostaje efikasni tretmani , novi pristupi u tretmanu post-trombotskog sindroma je potreban.”, ističe dr Susan Kahn, profesor medicine na Univerzitetu McGill, Zavod za internu medicinu i Centra za kliničku epidemiologiju, Jevrejska Opšta bolnica, Montreal. "Izvršili smo pilot istraživanje za dobijanje podataka o efikasnosti fizičkog treninga u lečenju post-trombotskog sindroma radi procene izvodljivosti organizovanja multicentrične studije za rešavanje ovog pitanja."

Od 95 pacijenata sa post-trombotskim sindromom, 69 je imalo prave simptome, 43 pacijenta je pristalo na rad u istraživanju i 39 pacijenata je završilo istraživanje.
"Nalaze našeg malog istraživanja treba uzeti sa oprezom i oni zahtevaju potvrdu u većoj studiji", ističe autor. "Većinu naših pacijenata su činili mladi, dobro obrazovani i aktivni ljudi, tako da dobijeni rezultati ne mogu biti generalizovani kod pacijanata sa post-trombotskim sindromom u drugim centrima."

Autori zaključuju da fizički trening može poboljšati lečenje post-trombotskog sindroma I da treba da bude ispitan kao tretman u daljim kliničkim ispitivanjima.

SOURCE: Canadian Medical Association Journal; November 2010