Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

Otkrivanje straha poboljšava rezultate testa

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

 

math-exam

Istraživači kažu da jednostavno zapisivanje razloga straha od ispita neposredno pre ispita može sprečiti greške na testu.

Istraživači sa Univerziteta u Čikagu su utvrdili da su studenti, koji su skloni anksioznosti pred ispit, unapredili svoje rezultate za skoro jednu ocenu više nakon što su 10 minuta pisali o izvoru njihovih briga.

"Kada ljudi pišu, oni imaju bolje razumevanje uzroka anksioznosti, sa boljim uvidom o tome šta je uzrok ljudi zapravo mogu da dođu do benefita", istakao je prvi autor studije, Gerardo Ramirez.

Da bi saznali da li su studenti mogu imati koristi od pisanja u učionici, istraživači su regrutovali 20 studenata da vide da li će pisanje o svojim strahovima povećati svoje performanse u dva matematička testa. Pre prvog testa, studenti su zamoljeni da urade test najbolje što mogu. Na drugom testu, istraživači su kreirali stresnu situaciju za studente govoreći im da će najbolji rezultati biti plaćeni. Istraživači su takođe rekli učenicima da će njihov rad biti snimljen i kasnije biti pregledan od strane nastavnika.

jednoj grupi učenika je tada dato 10 minuta da pišu o svojim osećanjima u vezi sa predstojećim testovima, dok je drugoj grupi rečeno da mirno sedi. Istraživači su predvideli da će pisanje neposredno pred veliki događaj biti dovoljno da spreči studente da pogreše I da će poboljšati svoje rezultate testa.

"Grupa koja je pisala svoja osećanja završila je test znatno bolje od kontrolne grupe. "ističu autori. "Kontrolna grupa je pravila greške I to je prikazano padom preciznosti od 12% nakon testa, dok studenti koji su izrazili svoje misli pre testa su imali visoku matematičku preciznost. "

"Otkrili smo da kratka 10-ominutna intervencije gde studenti pišu o svojim brigama o predstojećim ispitu je u stanju da smanji greške iz matematike", zaključio je Ramirez.

Istraživači kažu da strahovi I brige mogu iscrpeti deo procesorske snage mozga poznat kao radna memorije, što je od ključne važnosti za svakodnevni život. Oni su otkrili da vežbe pisanja omogućavaju studentima da se oslobode svoje anksioznosti pre ispita I omoguće mozgu da završi test uspešno.

Izvor: Science