Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

Učionica utiče na mentalno zdravlje dece

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

 

Classroom-management

Učionica vašeg deteta može da utiče na njegovo mentalno zdravlje . Nova studija pokazuje da deca koja uče u učionicama sa neadekvatnim materijalnim resursima i sa nastavnicima koji smatraju da ih kolege ne poštuju, izloženi su mogućnošću razvoja problema mentalnog zdravlja u odnosu na druge studente.

" Mislim da roditelji mnogo brinu o mentalnom zdravlju svoje dece - njihovom emocionalnom blagostanju - ali mi , kao društvo , nemamo tendenciju da se fokusiramo na to kao važan obrazovni rezultat onoliko koliko o tome govorimo. , "ističe Melissa A. Milkie, profesor sociologije na “University of Maryland”.

Milkie kaže da ova studija pokazuje da škola i nastavnici imaju uticaj na mentalno zdravlje deteta , a samim tim , to može biti bolji barometer nego akademski rezultati.

Istraživači su se oslonili na reprezentativni uzorak od oko 10.700 đaka prvaka , čiji su roditelji i nastavnici su bili intervjuisani . Analizirali su kako okruženje učionice utiče na četiri komponente mentalnog zdravlja : učenje ( pažnju ) , eksterne probleme ( tuče ) , interpersonalno ponašanje ( formiranje prijateljstva ) i lične probleme ( anksioznost i tuga ) .

Pod " materijalnim "resursima podrazumevala su se sredstva od papira i olovke do muzičkih instrumenata i slika.

" Biti ​​u učionici sa nedostatkom sredstava može negativno uticati na mentalno zdravlje dece , jer su deca frustrirana i demoralizovana takvim okruženjem ", rekla je Milkie . " Nastavnici takođe mogu biti obeshrabreni činjenicom d aim za adekvatno predavanje nedostaju ključni elementi ".

Istraživači kažu da nastavnici koji ne osećaju poštovano od njihovih kolega su verovatno pod stresom. " Za nastavnike je važno da dobiju podršku i ohrabrenje koje im je potrebno od kolega , uključujući i direktora , da bi bili u stanju da stvore klimu u učionici koja pomaže deci da napreduju ", rekla je Milkie .

" Ako su nastavnici pod stresom jer ne dobijaju ono što im je potrebno od svojih kolega , stres se može preneti na decu . "