Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

Adenomi bronha

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

Adenomi bronha nastaju iz duktalnog epitela mukoznih bronhijalnih žlezda najčešće vehkih bronha, gde rastu kao dobro ograničena i vaskularizovana submukozna masa. Mada termin ,,adenoma“ imphcira na benigni tumor, oni su u suštini neoplazme niskog stepena mahgnosti. Postoji nekohko podgmpa adenoma. Oko 90% su karcinoidi, ostalo su cilindromi, mukoepidermoidni tumori i mikstni adenomi. Cilindroma se često viđa u traheji, ima sklonost ka recidiviranju i mahgniji je od karcinoid adenoma. Manji procenat adenoma pokazuje lokalni invazivni rast, dok incidenca metastaza varira od 1 do 10%. Adenomi se podjednako vidaju u oba pola, najčešće oko 30. godine života.

Klinička slika. Mnogi perifemi adenomi nemaju simptoma, dok većina endobronhijalnih ima, i to: kašalj, iskašljavanje, hemoptizije, groznicu, vizing, bol itd. Kod karcinoida, u slučaju lučenja serotonina, može postojati i karcinoid sindrom: crvenilo, muka, dijareja, hipotenzija, respiratomi distres i dr. Fizički nalaz na plućima zavisi od vehčine bronha na kome postoji tumorska opstrukcija, Rendgenska slika takode zavisi od lokalizacije adenoma: perifemi se prikazujukao okrugle senke, a centralni normalnim radiografskim nalazom na PA snimku, u početku, a kasnije slikom infekcije ih atelektaze. Tomografije pluća i traheobronhijalnog stabla mogu otkriti tumor, dok je bronhografija neophodna u ograničavanju adenoma i ocenu stanja bronhijalnog stabla distalno od tumora.

Dijagnoza se u većini slučajeva može postaviti bronhoskopski, sa definisanjem histološkog tipa adenoma.

Lečenje je hirurško.