Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

Vaša beba u dvanaestom mesecu

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

12.bebaDvanaesti mesec

Šta vaša beba može da radi:

do kraja ovog meseca vaša beba trebalo bi da može (vidi napomenu):

• da boda pridržavajući se za nameštaj (do 12 ogseci i 20 dana)

Napomena: Ukoliko vam se čini da vaŠa beba ne može da ostvari jednu ili više od ovih normi razvoja, proverite sa lekarom. U retkim slučajevima, zakašnjenje ukazuje na postojanje problema, mada se u većini slučajeva pokaže da je to normalno za vašu bebu. Prevremeno rođene bebe, uopšte uzev, kasnije ostvaruju „granične" zadatke nego deca istog uzrasta rodena u terminu, i često ih postižu u svom prilagodenom uzra- stu (onom u kom bi bile da su rodene na vreme), a ponekad i kasnije.

…verovatno će moći:

•    da igra “taši-taši” I maše “pa-pa” (većina dece to može do 13. Meseca)
•    da sama pije iz šolje (mnoge bebe to ne umeju do šesnaest I po meseci)
•    da precizno podigne sitan predmet vrhovima palca I kažiprsta ( do 12 meseci I nedelju dana; mnoge bebe to ne umeju do gotovo 15 meseci)
•    da na trenutak stoji sama ( mnoge to ne umeju do 13 meseci)
•    da promišljeno izgovara „tata" ili ,,mama"(većina će reći bar jednu od ove dve reći do 14 meseci)
•    da kaže joi jednu reć osim „mama" ili „tata" (mnoge neće izgovoriti prvu reć do 14. meseca ili još kasnije)

... možda će moći:

•    da izražava želje i na drugi naćin, a ne samo plakanjem (mnoge ne stignu dotle do posle 14. meseca)
•    da se “igra loptom" (da je otkotrlja nazad vama; mnoge to ne umeju do 16 meseci)
•   da dobro stoji sama (mnoge to ne uspeju do 14. meseca)
•    da nerazumljivo brblja (što izgleda kao da govori nekim stranim jezikom; polovina beba to čini tek posle prvog rođendana, a mnoge ne pre nego što napune 15 meseci)
•    da dobro hoda (tri od ćetiri bebe ne hodaju dobro do trinaest i po meseci, a mnoge to čine dobro znatno kasnije; one koje dobro puze, često kasnije prohodaju; kada ostali parametri razvoja normalni, kasnije prohodavanje retko predstavlja razlog za zabrinutost)

... možda će čak moći:

• da kaže tri ili više reči osim “mama" i „tata" (dobra polovina svih beba neće stići do te faze do 13 meseci, a mnoge će to uspeti tek sa 16 meseci)
• da reaguje na jednostavne komande izražen bez gestova (daj mi to - bez pružene ruke; većina dece neće to dostići do posle navršenih godinu dana, mnoga do posle navršenih 16 meseci)

Šta možete da očekujete na lekarskom pregledu u ovom mesecu

Svaki lekar ima svoj lični pristup pregledu zdrave bebe. Organizacija samog pregleda, ukupan broj i vrste primenjenih tehnika pregle- da zavise i od individualnih potreba deteta. Uopšte uzev, kada je beba stara oko dvanaest meseci, na kontroli možete da očekujete sledeće:

•   Pitanja o tome kako je kod kuće - sa vama, bebom i ostalim ukućanima, kao i o tome kako beba jede, spava i uopšte napreduje. Pitanja o tome ko brine o detetu, ukoliko ste zaposleni.
•  Mcrenje težine i dužine bebe, obima glave i beleženje podataka o napretku od rodenja.
•   Fizički pregled, uključujući i proveravanje svih eventualnih ranijih problema. Sada, kad be- ba može da se uspravi, ispitaće se stopala i noge detcta kad stoji uz tudu podršku, kad stoji samo i kad hoda, ukotiko to čini.
•  Testiranje hemoglobina ili hematokrita u krvi, radi ustanovljavanja da li postoji anemija (obično vađenjem krvi iz prsta), ukoliko to nije učinjeno ranije.
•  Procena razvoja. Lekar će možda podvrći bebu jednom broju testova da bi procenio njenu sposobnost da sedi sama, da se podiže, da hoda pridržavajući se za nameštaj (ili da hoda bez pridržavanja), da pruža ruke ka predmetu i da ga uzima, da podiže sitne predmete preciznim hvatanjem vrhovima palca i kažiprsta, da traži ispu- štene ili sakrivene stvari, da reaguje na svoje ime, da se sama hrani, da koristi šolju. da učestvuje u sopstvenom odevanju, da prepozna i možda izgovori reči kao što su mama, tata, pa-pa, no-no i da uživa u društvenim igricama, kao što su „taši-taši" i ,,sad me vidiš, sad me ne vidiš". Moguće je i da se lekar osloni samo na svoju opservaciju i na ono što od vas čuje da beba radi.
•   Vakcinisanje, ukoliko nije obavljeno ranije i ako je beba u dobrom zdravstvenom stanju i nema kontraindikacija. Svakako prethodno porazgovarajte sa lekarom o ranijim reakcijama na vakcinu, ukoliko ih je bilo. Treba obaviti Man- tu (Mantoux) probu na tuberkulozu, ukolikopo- stoji verovatnoća da je vaše dete došlo u kontakt sa osobom zaraženom tom bolešću. Ona može da se obavi pre ili istovremeno sa MMR (morbile/zauške/rubela) vakcinom.
•   Uputstva o tome šta možete da očekujete u na- rednom mesecu u vezi sa ishranom, spavanjem, razvojem i bezbednošću deteta.
•   Preporuke o dodavanju ishrani fluora, gvožda, vitamina D ili drugih sastojaka, ukoliko je to potrebno.
Pitanja koja biste možda želeli da postavite lekaru, ukoliko vam na njih već nije odgovorio:
•   Ko će proceniti reakciju na TB test, ukoliko je obavljen? Kakva je pozitivna reakcija? (Crvenilo u prva 24 časa je uobičajeno, ali crvenilo i nateklina posle 48 do 72 sata smatraju se pozitivnom reakcijom.) Kada treba da nazovete ili odete ponovo?
•   Kakva nova hrana se može uneti u bebin jelovnik? Može li beba da pije mleko iz šolje? Kada u njenu ishranu mogu da budu uključeni riba, meso, belance, ukoliko već nisu?
•   Kada treba da razmišljate o odbijanju deteta od flašice, ako se tako hrani. ili od dojenja, ukoliko već niste prešli na šolju ili bočicu? Iznesite bojazni koje su se pojavile u proteklih mesec dana.
Pribeležite informacije i uputstva lekara (inače ćete ih sigurno zaboraviti). Zabeležite sve značajne informacije (o težini i dužini bebe, obimu glave, vakcinama, novoj hrani, rezultatima testova, bolestima, datim lekovima itd.)u bebinu beležnicu.