Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

Vaša beba u jedanestom mesecu

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

11.bebaJedanaesti mesec

Šta vaša beba može da radi:

Do kraja ovog meseca vaša beba ... trebalo bi da moie (vidi napomenu):

•    da iz ležećeg položaja na stomaku zauzme sedeći položaj
•    da podigne sitan predmet uz pomoć bilo kojeg dela palca i nekog drugog prsta (do deset i po meseci)
•    da razume reč „ne" (ali ne i da je uvek posluša)

Napomena: Ukoliko vam se čini da vaŠa beba ne može da ostvari jednu ili više od ovih normi razvoja, proverite sa lekarom. U retkim slučajevima, zakašnjenje ukazuje na postojanje proble- ma, mada se u većini slučajeva pokaže da je to normalno za vašu bebu. Prevremeno rođene bebe, uopšte uzev, kasnije ostvaruju „granične" zadatke nego deca istog uzrasta rodena u terminu, i često ih postižu u svom prilagodenom uzrastu (onom u kom bi bile da su rodene na vreme), a ponekad i kasnije.

... možda će moći:

•   da precizno podigne sitan predmet vrhovima palca i kažiprsta
•   da na trenutak stoji sama
•   da promišljeno izgovara „tata" ili „mama"
•   da kaže joŠ neku reč osim „mama" ili „tata"

... verovatno ce moći:

•    da igra „taši-taši” (pljeska rukama) ili maše
•   da hoda pridržavajući se za nameštaj

... mozda će čak moći:

•   da dobro stoji sama
•   da izražava želje i na drugi način osim plaka- njem
•   da se „igra loptom" (da je otkotrlja nazad va- ma)
•   da sama pije iz šolje
•   da nerazumljivo brblja (što izgleda kao da go- vori nekim stranim jezikom)
•   da kaže tri ili više reči osim „mama" ili „tata"
•   da reaguje na jednostavne komande izražene bez gestova (daj mi to ~ bez pružene ruke)
•   da dobro hoda

Šta možete da očekujete na lekarskom pregledu u ovom mesecu

Većina lekara ne zakazuje redovne preglede zdrave bebe u ovom mesecu. Svakako pozovite lekara ukoliko imate bilo koju brigu koja ne može da čeka do posete u narednom mesecu.