Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

TRITACE

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

TRITACE® -- SANOFI-AVENTIS S.P.A. - Italija
ramipril - C09AA05

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

C09AA inhibitori ACE, monokomponentni
R 1103724 tableta; 10mg; blister, 2x14tabl.
5 godina, na temperaturi do 30°C
R 1103722 tableta; 2.5mg; blister, 2x14tabl.
5 godina, na temperaturi do 30°C
R 1103723 tableta; 5mg; blister, 2x14tabl.
5 godina, na temperaturi do 30°C

Doziranje: hipertenzija: početna doza 1.25mg/dan oralno, povećava se u intervalima od 1-2
nedelje do doze održavanja 2.5-5mg/dan, maks. 10mg/dan, sa dosta tečnosti, u toku ili posle
jela; kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.25mg/dan, po potrebi povećati
u intervalima od 1-2 nedelje, maks. 10mg/dan (dnevne doze od 2.5mg ili više mogu da se
primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze); profilaksa posle akutnog infarkta miokarda:
terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda; početna doza je 2 puta
po 2.5mg/dan, posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan, doza održavanja 2 puta po
2.5-5mg/dan.

Paralelni lekovi: Ampril®, Corpril, Piramil®, Prilinda®, Ramipril, Ramitens®, Vivace®

 

 

TRITACE® COMP -- SANOFI-AVENTIS S.P.A. - Italija
ramipril, hidrohlortiazid - C09BA05

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

C09BA inhibitori ACE i diuretici
R 1401013 tableta; 5mg+25mg; blister, 2x14tabl.
3 godine, bez posebnih naznaka

Doziranje: esencijalna arterijska hipertenzija: početna doza 1 tabl. na dan (2.5mg ramiprila
sa 12.5mg hidrohlortiazida); po potrebi, može se povećati na jednu tabletu sa većom dozom na
dan (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida).

Paralelni lekovi: Ampril® HD, Ampril® HL, Piramil® HCT, Prilinda plus, Ramipril H, Tritace® comp
LS

 

 

 

TRITACE® COMP LS -- SANOFI-AVENTIS S.P.A. - Italija
ramipril, hidrohlortiazid - C09BA05

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09BA inhibitori ACE i diuretici
R 1401012 tableta; 2.5mg+12.5mg; blister, 2x14tabl.
3 godine, bez posebnih naznaka

Doziranje: esencijalna arterijska hipertenzija: početna doza 1 tabl. na dan (2.5mg ramiprila
sa 12.5mg hidrohlortiazida); po potrebi, može se povećati na jednu tabletu sa većom dozom na
dan (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida).

Paralelni lekovi: Ampril® HD, Ampril® HL, Piramil® HCT, Prilinda plus, Ramipril H, Tritace® comp