Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

TRIXIFEN

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

TRIXIFEN® -- HEMOFARM AD - Srbija
tioridazin - N05AC02

PSIHOLEPTICI

N05AC fenotiazini sa piperidinom u bočnom nizu
R 1070860 obložena tableta; 25mg; blister, 5x10tabl.
2 godine, na temperaturi od 15 do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage

Doziranje: psihotični poremećaji (šizofrenija, manija i hipomanija), teški poremećaji
ponašanja kod dece i odraslih, depresija i anksioznost, agitiranost i uznemirenost kod
starih osoba: individualno, 50-300mg dnevno, u više pojedinačnih doza, pri ambulantnom
lečenju; 100-600mg dnevno podeljeno u više doza, pri bolničkom lečenju, maks. 600mg dnevno
najduže 4 nedelje; bolesnici sa agitiranom depresijom i gerijatrijski bolesnici 25-200mg dnevno;
deca od 2-5 godina: 1mg/kg dnevno; deca od 5-12 godina 75-150mg dnevno podeljeno u
2-3doze, maks. 300mg dnevno.