Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

Urin

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

URIN - KOMPLETNI PREGLED

natural_products_lab_banner
Urin (Mokraća) se sastoji od približno 95% vode i 5% krutog materiJala. Ona je otpadni produkt metabolizma ćelija što rezultuje izlučivanjem 1-1,5 L mokraće svakodnevno.

Merenje specifične gustine mokrace upućuje na sposobnost bubrega da skoncentrira mokraću. Specifična gustina mokraće je veća od vode (čija je vrednost 1000) jer sadrži otopljene soli.

Vrednosti za specifičnu gustoću poremećene su kod: a) dijabetesa gde je povećan volumen mokraće i povišena relativna gustina b) kod povišenog pritiska gde je normalni volumen, a smanjena je relativna gustina c) hronične bubrežne bolesti u početnoj fazi povećan je obim mokraće, a smanjena je relativna gustina. Niska specifična gustina: u dijabetes insipidus, glomerulonefritis i pijelonefritis, ali ne u početnoj fazi Povišena specifična gustina: prisutna je u bolesnika sa diJabetes mellitus, dijarejom iu dehidriranih paciJenata.

Kiselost mokraće raste kad se natrijum i kiseline zadržavaju u telu, a alkalna mokraca obično sadrži bikarbonatne-karbonatni pufer koji se više izlučuje kada su povećane baze u telesnim tečnostima. Uzimanje različite hrane kao i natriJum bikarbonat

 

Normalne vrednosti:
reakcija pH kisela

Dijagnostička značajnost:
pH mokraće <7: nalazimo u acidozi, nekontrolisanom dijabetesu, plućnom emfizema, dijareje, te kod respiratornih bolesti kada se u organizmu zadržava CO2. pH mokraće> 7: kod mokraćnih infekcija i intoksikacija sa salicilatima

Volumen mokraće u 24 sata: 1.0 – 2.0L

Ukupni proteini: 10 - 140mg/dan
Natrijum: 40 - 220mmol/dan
Kalijum: 25 – 125mmol/dan
Kalcijum: 2.50 – 7.50mmol/dan
Fosfor: 16 – 48mmol/dan
Kreatinin:  5.00 – 18.00mmol/dan
Kreatinin klirens: 1,3 – 2,3mL/s
Mokraćna kiselina: 1.2 – 6.0 mmol/dan

 

Urin (izgled) fizikalni pregled

Opis fizikalnih i fizikalno-hemijskih karakteristika mokraće: izgled, boJa, miris, reakcija i specifična težina. Mokraća zdravih ljudi obično je bistra i žute boje. Boja potiče od mokraćnog pigmenta, urokroma. Specifična težina mokraće ima širok raspon od 1010-1025, a zavisi o količini izlučene mokraće. pH mokraće kreće se od slabo kiselog do slabo alkalnog (8/4-7/2).

Sedimenta urina

Pregled mokraćnog sedimenta tj mikroskopski pregled taloga koJi se dobiJe nakon što se mokraća centrifugira.

Sediment se sastoji od organizovanog i neorganizovanog dela. Neorganizirani deo sadrži razne soli koJe se pojavljuju u kristalnom ili amorfnom obliku, dok organizovani deo sadrži epitelne ćelije (pločasti epitel), pojedinačne leukocite, mikroorganizme ili slučajne sastojke kao što su dlačice, zrnca škroba i kapljice masti.
Patološki sediment obično se sastoji od raznih cilindara, eritrocita, leukocita, bakterija, parazita i njihovih jajašaca.

Normalne vrednosti:

Referentni raspon (broj čestica u vidnom polju)

Leukocit                                          0 – 2
Eritrociti                                          0 – 2
Stanice pločastog epitela                   0 – 1
Male epitelne stanice                         0 – 1
Hijalini cilindri                                   0 – 1
Nehijalini cilindri                                0
Bakterije                                         0
Gljivice                                           0
Sluz                                               0
Kristali                                            0
Soli                                                0

 

Urinokultura sa antibiogramom

Mikrobiološka pretraga urina - popularno zvana urinokultura. Kod nje određujemo broj bakterija i ako je potrebno testiramo osetljivost bakterija na antibiotike.

Postoje bakterije koje se nalaze normalno na sluznici i one se nazivaju fiziološka flora. Međutim, neke bakterije su patogene i one izazivaju simptome bolesti. Da bi nalaz bio pouzdan, vrlo Je važno pridržavati se uputstava prikupljanja uzorka mokraće.
Normalne vrednosti::
Muškarci i žene: sterilno

Povišena vrednost:
Ukoliko je nalaz pozitivan i nađene su i izolovane bakterije, radi se antibiogram, odnosno određuje antibiotik koji najbolje deluje na izolovanu bakteriju.

Test na trudnoću

Kod izostanka krvarenje od svega nekoliko dana, kada Je Još nemoguće trudnoću detektovati ultrazvukom, za potvrđivanje trudnoće koriste se test trake za urin koJe reaguJu već na vrlo malu koncentraciJu betaHCG-hormona trudnoće.

Takav pozitivan test treba za nekoliko dana potvrditi ultrazvučnim pregledom kojim se potvrđuje intrauterina trudnoća tj,. trudnoća u materici jer test na trudnoću će biti pozitivan iu slučaJu vanmaternične trudnoće

.