Za sok grejpfruta se odavno zna da može biti opasan u kombinaciji sa nekim lekovima, ali u sluèaju lekova za razne oblike kancera, dešava se suprotno.

dullhunk / Flickr.com
dullhunk / Flickr.com

Istraživaèi Univerziteta u Èikagu otkrili su da èaša soka od grejpfruta poveæava apsorpciju leka sirolimus, što znaèi da bi doza u kombinaciji sa ovim voæem mogla da se smanji za treæinu, a da i dalje ima pun efekat.

Manja doza znaèi da æe pacijenti imati manje negativnih efekata od tog leka. Ako slièan mehanizam važi i u kombinaciji sa drugim lekovima, kako se istraživaèi nadaju, lekari bi mogli u buduænosti propisivati manje doze, a pacijenti imati manje neželjenih efekata i više novca u džepu.

Prema reèim Ezre Koen, onkologa na Univerzitetu u Èikagu, sok grejpa smanjuje uticaj pojedinih enzima u zidovima creva koji usporavaju dospevanje leka u krvotok.

Meðu te lekove spadaju statini za snižavanje holesterola, mnogi lekovi za psihijatrijska stanja, analgetici i mnogi drugi.

Sirolimus, poznat i pod nazivom rapamicin originalno je služio kao lek protiv gljivica.

Pošto je otkriveno da deluje i kao moæan imunosupresant, korišten je i za spreèavanje odbacivanja transplantiranih organa.

Od nedavno, koristi se i za usporavanje širenja pojedinih vrsta kancera, naroèito neizleèivih tumora mozga i raka krvi.

Ipak, on ima i odreðena neželjena dejstva: u dozama veæim od 45 mg nedeljno, izaziva probleme sa varenjem, vrtoglavicu i dijareju.

Studija koja je došla do otkriæa o efektima grejpa obuhvatila je 138 osoba sa neizleèivim oblicima raka kako bi došla do idealne doze.

Treæina je primala samo sirolimus, treæina sirolimus sa 200 g soka grejpa, a treæa sirolimus sa još jednim lekom ketokonazolom, koji takoðe poveæava apsorpciju.

Najbolji rezultati pokazali su se kod onih pacijenata koji su uzimali sok od grejpa, jer im je trebalo samo 25 do 35 mg sirolimusa.

Studija je objavljena u žurnalu Klinièka istraživanja kancera.