Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

EFSA: Aspartam je bezbedan

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.


aspartame-products

Aspartam, zaslađivač koji se koristi u raznim vrstama hrane i pića, već 20 godina je u zvaničnoj upotrebi u zemljama širomsveta. Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA) smatra da je aspartam bezbedan za ljudsku upotrebu i da do sada nema naučnih dokaza koji bi podržali promene u proceni rizika ove organizacije. U okviru stalnog razmatranja naučnih studija o aspartamu, EFSA je objavila svoj stav o dve nove studije o ovom zaslađivaču. 

Studija o karcinogenosti


Od Evropske agencije za bezbednost hrane je traženo da dostavi naučno mišljenje o dve studije - studiji o karcinogenosti kod miševa (Sofriti i dr, 2010) i grupnoj studiji o vezi između unosa veštački zaslađenih bezalkoholnih napitaka i prevremenog porođaja (Haldorson i dr, 2010) i da zaključi da li je potrebno revidirati prethodne procene aspartama ili drugih zaslađivača čija upotreba je dozvoljena u Evropskoj uniji. Studija Sofritija (Soffritti) i drugih (2010) je dugoročna studija o karcinogenosti kod miševa sa transplacentalnom izloženošću veštačkom zaslađivaču aspartamu. Autori su zaključili da, na osnovu njihovih rezultata, aspartam izaziva karcinom jetre i pluća kod mužjaka kućnih miševa. EFSA je proučila ovu studiju i zaključila da, na osnovu informacija dostupnih u publikaciji, validnost studije i njen statistički pristup ne mogu da se utvrde i da njeni rezultati ne mogu da se protumače. Pored toga, s obzirom na opšti nedostatak relevatnosti vrsta tumora kod kućnih miševa koje izazivaju negenotoksična jedinjenja za procenu rizika kod ljudi, EFSA je zaključila da rezultati ove studije ne predstavljaju dovoljnu osnovu za reviziju prethodnih procena ove organizacije u pogledu aspartama. 


Studija o prevremenim porođajima


Haldorson (Halldorsson) i drugi (2010) proučavali su prevremeni porođaj u grupi od 59 334 trudnica. Autori su zaključili da njihovi rezultati pokazuju vezu između unosa veštački zaslađenih bezalkoholnih napitaka i prevremenog porođaja. EFSA je proučila ovu studiju i zaključila da nema dokaza koji podržavaju uzročnu vezu između konzumiranja veštački zaslađenih bezalkoholnih napitaka i prevremenog porođaja i da su potrebne dodatne studije koje bi potvrdile ili opovrgle ovu vezu. EFSA je zaključila da informacije iz ove dve studije ne daju povoda za reviziju prethodne procene aspartama ili drugih zaslađivača koji se koriste kao dodaci hrani a koji su odobreni za upotrebu u Evropskoj uniji. 

Izvor: Evropski savet za informacije o hrani