Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

Unos i regulacija zaslađivača

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

aspartamsteviaSvi niskokalorični zaslađivači koji se koriste u evropskoj proizvodnji hrane podvrgavaju se strogim testovima u pogledu bezbednosti. Odobravanje i upotreba niskokaloričnih zaslađivača, kao i drugih dodataka hrani, usklađeni su na nivou Evropske unije i zasnivaju se na preporukama Evropske agencije za bezbednost hrane. Proizvođači sastojaka mogu da se obrate ovoj agenciji za ispitivanje nekog niskokaloričnog zaslađivača tek nakon što obave sveobuhvatne testove u pogledu bezbednosti. Prijava mora da sadrži tehničke detalje o proizvodu i sveobuhvatne podatke iz studija o bezbednosti. Tokom procene bezbednosti koju vrši Evropska agencija za bezbednost hrane utvrđuje se prihvatljiv dnevni unos za svaki niskokalorični zaslađivač. Prihvatljiv dnevni unos se odnosi na količinu niskokaloričnog zaslađivača koja može bezbedno da se konzumira na dnevnom nivou tokom celog života.

Prihvatljiv dnevni unos se izračunava kao deo (najčešće stoti) količine koja se pokazala kao bezbedna za životinje. Studije potvrđuju da je količina niskokaloričnih zaslađivača koja se konzumira ispod prihvatljivog dnevnog unosa.

Kada Evropska komisija odobri neki dodatak hrani, on dobija svoj E broj (E kao skraćenica od Evropa). E broj je dokaz da je dodatak odobren i bezbedan za ljudsku upotrebu, što pomaže da se prevaziđu jezičke barijere na raznovrsnom tržištu Evropske unije. Svi odobreni niskokalorični zaslađivači imaju svoj E broj u opsegu od E900 do E999.