Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

Direktni bilirubin

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

                                                                  Direktni bilirubin

bilirubin-bilirubin

Normalne vrednosti: 1,0-5,0 mikro mol / L

Povišene vrednosti direktnog bilirubina:
javljaju se kod intra hepatičke i ekstra hepatičke opstrukcije bilijarnog trakta, hepatocelularnog oštećenja, kolestaze u primarnoj hiperbilirubinemije (Dubin-Džonsonov sindrom).

Žučna boja
Konjugirani ili direktni bilirubin stvara se nakon konjugacije bilirubina sa Glukuronska kiselina u jetri uz enzim bilirubin-UDP-glukuronil transferaze i izlučuje se putem žuči.
Najveće značenje određivanje ima kod jetrenih i žučnih oboljenja. Određivanje i merenje se izvodi spektro fotometrijski.