Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

EO – Eozinofilni granulociti

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

EO – Eozinofilni granulociti

eosinophilic

normlane vrednosti M, Ž 0 – 0,43x109/L

Eozinofilni granulociti, su bela krvna zrnca koja su jedna od komponenti imunog sistema odgovornog za borbu protiv parazita i višećelijskih određenih infekcija u kičmenjaka. Oni su takođe kontrolni mehanizmi povezani sa alergijama i astmom. 

U normalnim poJedincima, eozinofila čine oko 1-6% belih krvnih ćeliJa, kao i oko 12-17 mikrometara u veličini. Oni se nalaze u meduli u donjem delu  gastrointestinalnog trakta, jajnika, materice, slezine i limfnim čvorovima, ali ne u i plućima, koži, jednjaku, ili nekim drugim unutrašnji organi  u normalnim uslovima. Prisustvo eozinofila u ovim organima je povezana sa bolešću. Život eozinofila traje otprilike 8-12 sati, a može da preživi u tkivu  dodatnih 8-12 dana.