Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

Degenerativni reumatizam(Osteoarthrosis)

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

osteoarthritis2Definicija i etiologija:

DR predstavlja morfološki odraz procesa starenja.

DR je uzrokovan kumulativnim disbalansom multifaktonjalnog - hereditarnog, humoralnog, metaboličkog, trofičnog,cirkulatornog, mikrotraumatskog ili inflamatornog porekla, kao mehaničko-hroničnog statičko-dinamičkog opterećenja, koje je primarno ili sekundarno usmereno na kostno zglobni sistem.

 

Patogeneza:

Patoanatomski supstrat DR je degeneracija zglobne hrskavice i subhondralne kosti.

To je hroničan. evolutivni, progredijentni proces sa funkcionalnom involucijom koji prolazi kroz nekoliko razvojnih stadijuma:

          I Faza degeneracije hrskavice pokrovne ploče zglobnih tela (Prvo površni, a kasnije bazalni slojevi);

         II Faza reaktivne proliferencije i hipertrofije subhondralne kosti

            (Enhondralna osiftkacija uz osteosklerozu. Epifiznu osteoporozu, aseptične, avaskularne nekroze i postnekrozne                 ciste i pseudociste);

         III Faza osteofitoze

             (Obrazovanje spongioznih koštanih trnova - o s t e o f i t a);

         IV Fazi razvoja degenerativnih promena na mekim zglobnim i vanzglobnim penartikularnim strukturama

            (Zglobna kapsula, sinovijalna membrana, vilti synoviales, burze, tetive)

Klasifikacija:

A. Primarna idiopatska osteoartroza

    (Generalizovani sistemski ili poliartikularni oblik DR)

         1.   Gonarthrosis - (DR kolenog zgloba)

         2.   Arthrosis cubitii - (DR lakatnog zgloba)

         3.   Arthrosis digitorum

               a)   Heberdenova osteoartroza

                     (DR proksimalnih interfalangealnih zglobova prstiju šake)

               b)   Erozivna osteoartroza

                     DR proksimalnih intertalangealnih zglobova prstiju lake DR karpometakarpalnog i metakarpofalangealnog                              zgloba palca šake

                     DR metataizofalangealnog zgloba palca stopala

          4.   Arthrosis talocruralis - (DR skočnog zgloba)

B. Sekundarna osteoartroza

   (Monoartikularni i/ili oligoartikularni oblik)

          1.   Degenerativni reumatizam kičmenog stuba

                      a)   Spondylosis

                      b)   Spondyloarthrosis

                      c)   Discarthrosis

           2.   DR kuka - (Arthrosis coxofemoralis - Malum coaxe senile) Najčešće forme DR u praksi opšte medicine su B1, B2 i                  A1.

Gonarthrosis (Arthrosis genus) - DR kolenog zgloba Primarno mesto lokalizacije degenerativnog procesa medijalni i/ili lateralni femortibijalni i/ili femoropatelarni zglob.

Klinička slika:

           1. Laka ukručenost i zakočenost zgloba kolena

           2. Tup bol u kolenu pri dužem hodu, silaženju niz stepenice, klečanju ili čučanju

           3. Hramanje i krepitacije - pucketanje pri pasivnim pokretima zgloba

Dijagnoza:

      I Anamneza i objektivni fizički (palpatorni) nalaz

        Pri palpaciji pasivnih pokreta se uočavaju krepitacije ili škriputanje i izražena osetljivost unutrašnjeg kondilusa.

      II RTG  nalaz

            a)  Suženje zglobnog prostora

            b)  Subhondralna skleroza kosti

            c)  Marginalna osteofitoza - (Lateralni osteofiti na epifizama)

            d)  lstanjenje hrskavice i prominencije interkondilnih tuberkuls

      III Artroskopija i pregled punktata sinovijalne tečnosti

Komplikacije:

           1.  Hidrops kolena - Glavna komplikacija gonartroze -

           2.  Sekundarni sinovitis i osteoartritis

           3.   Fibrozna i kostna ankiloza zgloba samo u odmaklim slučajevima

           4.   Mišićno-zglobna kontraktura

           Coxarthrosis - Malum coxae senile - Osteoarthrosis coxofemoralis - DR kuka


Klinička slika:

        1. Bol u predelu kuka koji zrači u ingvinum i iradira duž unutrašnjc strane butine u koleno.

            Pogoršava se pri unutrašnjoj rotaciji i ekstenziji kuka (rana faza)

        2. Progresivna funkcioleza - poremećaj abdukcije, abdukcije, spoljnje rotacije i fleksije kuka (kasna faza), uz otežano              kretanje zbog atrofije mišića buta.

Dijagnoza:

         I Anemneza i objektivni flzički nalaz - inspekcija -

           Obolela osoba je nagnuta prema strani obolelog kuka uz izraženu lordozu. Mogu biti prisutni i statični poremećaji                (Pedes plana, Genua valga et vara)

        II RTG nalaz

                 a)  Sušenjc međuzglobnog prostora sa izraženom atrofljom hrskavice

                 b)  Cistične i sklerotične promene u subhondralnoj zoni

                 c)  Deformacija - ovalizacija i nepotpuna natkrovljenost glave femura

                 d)  Osteofitoza na glavi femura i lateralnim krajevima acetabuluma

                 e) Razgolićenost acetabuluma

Komplikacije:

Pogledaj kompiikacije DR kolena pod 2. 3. i 4.