Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

Akutni medijastinitis (Mediastinitis acuta)

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

Etiologija. Akutni medijastinitis najčešće je izazvan perforacijom ezofagusa ili dolazi kao komplikacija posle središne sternotomije pri operacijama na srcu, retko nastaje diseminacijom infekcije iznekog septičnog žarišta. Ezofagusna ruptura može da nastane spontano, npr. kod divertikuluma ezofagusa s fistulom, ili prilikom ezofagoskopije. Učestalost medijastinitisa posle medijalne stemotomije iznosi 0,4 do 0,5%. Gnojno zapaljenje može da bude u obliku apscesa ili flegmone koja se širi u okolinu.

Klinička slika. Simptomi su visoka temperatura, retrosteralni bol koji se širi ka vratu, dispneja i disfagija. Klinički znaci su povezani sa slabljenjem vezivne strukture u medijastinumu i s pomeranjem položaja pojedinih organa. Može se javiti i pareza n. rekurensa. Zbog porasta pritiska u medijastinumu javljaju se znaci zastoja u venskoj cirkulaciji. Mogu nastati komplikacije u vidu opstrukcije gomje šuplje vene, potkožnog emfizema, ili perforacije u pleuru s pojavom hidropneumotoraksa.

Dijagnoza. Na rendgenskom snimku vidi se proširenje senke gomjeg medijastinuma sa jasno ograničenim ivicama. Zavisno od patološkog procesa, snimak može da pokaže prisustvo apscesa, pneumotoraksa ih hidropneumotoraksa. Ezofagografija ili ezofazoskopija otkrivaju oštećenje jednjakakadajetapromenaizazvalamedijastinitis. Analiza eksudata dobijenog punkcijom i aspiracijom iz medijastinuma može da bude odlučujuća za potvrdu etiologije bolesti.

Lečenje. Hirurško zbrinjavanje mesta oštećenja i davanje velikih doza antibiotika glavni su metodi lečenja. Oni su poboljšah prognozu ove bolesti, koja je bila veoma loša.