Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

Osteomalacija (Osteomalatia)

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

 

osteomalacijaOsteomalacija - demineraliazcija kosti.

Etiologija:

        - Nedostatak vitamina D

        - Periferna rezistencija na vitamin D

        - Hipofosfatemija

Patogeneza:

- Deficit vitamina D - nedostatak kalcijuma; - lučenje PTH — mobilizacija Ca iz kostiju - demineralizacija.

Klinička slika:

                   - Bol u nogama, kičmi, rebrima, karlici

                   -Mišićna slabost proksimalnih mišića nogu

                   - Deformacija skeleta

Laboratorija:

Nizak Ca i P, visok PTH i alkalna fosfataza, aminoacidurija. RTG nalaz — nepravilna građa kostiju, deformacije i frakture kostiju.

Terapija:

Vitamin D u malim dozama kod dece (rahitis), kod odraslih veće doze 25-100000 jedinica, biološki aktivni metaboliti D vitamin kalciferol, takođe.