Izaberite lekara i postavite pitanje

Brza pretraga

Jetra dijagnostika

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.

jetra_slika

Anamneza: Dispepsija, zamor, gubitak težine i apetita (početni simptomi). Alkoholizam, narkomanija, kontakt sa obolelima od virusnog hepatita, uzimanje lekova, trovanje gljivama, hepatotoksične supstance.

Fizički pregled: Promene na koži i mukozama (ikterus, palmarni eritem, spajder nevusi, hemoragijske manifestacije). Ascites, parotidno bubrenje, uvećana jetra i slezina.

Laboratorija:

                  - bilirubin u serumu (direktni i indirektni), bilirubin i urobilinogen u urinu

                  - testovi hepatocelularnog oštećenja: AST i ALT, tj. SGOT i SGPT (transaminaze), LDH, ređe drugi enzimi (aldolaza)

                  - prepreke protoku žuči - alkalna fosfataza, gama gluta- mil transferaza (GAMA GT)

                  - testovi sintetske funkcije jetre - albumini seruma, holinesteraza, elektroforeza serumskih proteina, protrombinsko i                               parcijalno tromboplastinsko vreme

Od spomenutih samo su ALT/SGFT i žučne kiseline specifične za jetru. Posebni testovi funkcije (skupi, komplikovani za izvođenje, ali vrlo specifični i pouzdani):

                  1. galaktoza eliminacioni test

                  2. klirens žučnih kiselina

                  3. merenje ekskrecije boja - Bromsulfoftalein (BSP) test

                                                      - Indocijanin zeleno test

Ostali značajni:

 Alfa-fetoprotein (AFP), marker karcinoma jetre

                  - serološkii markeri virusnih hepatitisa (A, B, C, D, E virusi, antigeni i antitela)

                  - cirkulišuća autoimuna antitela

                  - bakar u serumu i urinu (Wilson-ova bolest)

                   - serumsko gvožde, transferin (hemohromatoza).

Stalno visoke vrednosti bilirubina - ekstra hepatička opstrukcija (tumori), holestatski oblik akutnog virusnog hepatita. Porast indirektnog bilirubina - hemoliza, Gilber-ov sindrom.

Porast transaminaze - najvšle vrednosti u akutnim virusnim hepatitisima. SGPT je specifičnija, SGOT raste i u oboljelima mišića i infarktu miokarda.

Alkalna fosfataza - u bilijarnoj opstrukciji i holestazi (+).

Gama GT - naročito u alkoholnom oboljenju jetre i kod alkoholičara.

Proteini - albumini kod odmaklih oboljenja jetre padaju, uz porast gama globulina.

Dijagnostički postupci:

             1. slepa ili ciljana biopsija jetre - kod difuznih oboljenja (alkoholna bolest, hronični hepatiti, kompenzovana ciroza, infiltrativne                    bolesti), kod hepatomegalija nejasnog uzroka i u cilju praćenja uspeha terapije. Ciljana se izvodi pod kontrolom ultrazvuka ili                  pri peritoneoskopiji

             2. ehotomografija abdomena - rutinska, jeftina, brza i neinvazivna metoda. Karcinomi, ciste jetre, manje količine ascitesa,                        prošireni intra- i ekstrahepatični žučni vodovi se sigurno prikazuju. Dopler ultrasonografija prikazuje hemodinamske                                poremećaje kod portne hipertenzije. Masna jetra se jasno prikazuje.

             3. ezofagogastroskopija - otkriva proširene vene jednjaka u portnoj hipertenziji

             4. peritoneoskopija (laparoskopija) sa ciljanom biopsijom

             5. kompjuterizovana tomografija (CT) - kada ultrazvučni nalaz nije dovoljno jasan

             6. NMR (nuklearna magnetska rezonanca) - za dopunu ultrazvučnog i CT nalaza

             7. scintigrafija (retko) - osim u posebnim slučajevima

             8. ERCP i PTC - za pregled bilijarnog stabla i pankreasa (prikaz anatomskih promena) -karcinom i kamenci.